Klaar voor de 21e eeuw

ovaal-vertaling

 

 

 

apps

slogan

Klaar voor de 21e eeuw is een vertaling en bewerking van het boek†21st Century Skills van Robert Marzano en Tammy Heflebower.†Ze†beschrijven de uit onderzoek gebleken†benodigde vaardigheden voor de veranderende wereld en lichten deze toe..

De 21e eeuw snelt voort en het tempo van veranderingen neemt toe, terwijl het onderwijs niet veel verandert, op enkele op zich zelf staande voorbeelden na. De bezorgdheid over de gevolgen van een ontoereikend onderwijssysteem op de economische en industriŽle ontwikkeling neemt toe.†Het onderwijssysteem zal op elk niveau grote veranderingen moeten ondergaan. De school moet het initiatief nemen bij deze cultuurwijziging, die in omvang en gewicht te vergelijken is met de industriŽle revolutie.†

In Klaar voor de 21e eeuw bieden wij een leermodel aan dat zich richt op cognitieve vaardigheden (dat zijn eigenschappen die de leerling nodig heeft bij zijn studie) en conatieve vaardigheden (eigenschappen die de leerling nodig heeft in de omgang met anderen). Het zijn vaardigheden die in deze tijd onontbeerlijk zijn.

We beginnen in het eerste hoofdstuk met een samenvatting van de belangrijkste veranderingen in de 21e eeuw en hoe die van invloed zijn op het onderwijssysteem en de prestaties van leerlingen. In het tweede hoofdstuk bespreken we het onderzoek en de theorie achter de cognitieve en conatieve vaardigheden waar de methodiek zich op richt.
Onderzoek en theorie vormen een algemene richtlijn voor het werk in de klas. Maar Klaar voor de 21e eeuw en de andere boeken in dezelfde serie gaan nog een stap verder en vertalen onderzoek in toepassingen voor in de klas.
Dit boek richt zich in het bijzonder op drie cognitieve vaardigheden (analyse en gebruik van informatie, aanpak van complexe vraagstukken en het tot stand brengen van denkpatronen) en op twee conatieve vaardigheden (zelfkennis met de daarbij behorende zelf- beheersing en omgang met anderen).

cognitieve en Conatieve vaardigheden

Om deze vaardigheden vorm te geven in het onderwijs heeft Bazalt werkwijzen voor leerlingen om bijvoorbeeld te leren mindmappen, samen te werken, te leren discussiŽren en om te leren gaan met zichzelf en anderen.

Een groot aantal van de instrumenten die†kunnen worden ingezet†is ook beschreven in:

  • The Art and Science of Teaching, Marzano 2007 (door Bazalt uitgebracht onder de titel De kunst en wetenschap van het lesgeven, 2010),
  • Classroom Management That Works, 2003 (Bazalt, Wat werkt: pedagogisch handelen en klassenmanagement, 2010),
  • Classroom Instruction That Works, Marzano, Pickering, & Pollock 2001 (Bazalt, Wat werkt in de klas, 2008).

een gezamenlijk project van:

bazalt kleinlogo-hcologo-fontyslogo-onderwijsadvies

Bazalt - Edisonweg 2 - Postbus 351 - 4380 AJ Vlissingen
Telefoon (0118) 480880 - Fax (0118) 480900 - info@bazalt.nl
BTW 002917683 B01 KvK 41113612