meesters-in-leerkracht-wit

kindvolgsysteem

Het stimuleren van het leren en ontwikkelen van een kind en dat proces sturen is de belangrijkste taak van de leraar/pedagogisch medewerker. Om na te gaan of dat doel wordt bereikt én om te bepalen wat het kind nodig heeft om verder te komen heeft u zicht nodig op de totale ontwikkeling van het kind. Zo maakt u uw onderwijs/aanbod nóg beter.

Als basis heeft u toetsgegevens, zoals Cito en methodetoetsen. Maar juist de kleinere nuances in de ontwikkeling en het welbevinden van een kind bieden aanleiding om uw aanbod op af te stemmen: wat is voor dit kind de volgende stap?

Met KIJK! kunt u voor kinderen van 0 tot 8 jaar:

Voor alle groepen van de basisschool hebben we het instrument KIJK! op Sociale Competentie ontwikkeld. Hiermee kunt u de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in kaart brengen. Er zijn handleidingen voor het werken met KIJK! op Sociale Competentie en een webbased instrument voor het vastleggen van de registratie. 

KIJK! kan ook dienen als hulpmiddel bij het voeren van gesprekken over de ontwikkeling van een kind (met ouders, met collega’s, met externen) en als uitgangspunt voor handelingsgericht werken.