meesters-in-leerkracht-wit

kindvolgsysteem

Het stimuleren van het leren en ontwikkelen van een kind en dat proces sturen is de belangrijkste taak van de leraar. Om na te gaan of dat doel wordt bereikt én om te bepalen wat het kind nodig heeft om verder te komen heb je zicht nodig op de totale ontwikkeling van het kind. Zo maakt u uw onderwijs nóg beter.

Als basis heeft u toetsgegevens, zoals Cito en methodetoetsen. Maar juist de kleinere nuances in de ontwikkeling en het welbevinden van een kind bieden aanleiding om uw aanbod op af te stemmen: wat is voor dit kind de volgende stap?

Met KIJK! kunt u voor kinderen van 0 tot 12 jaar:

 • de ontwikkeling in kaart brengen door observatie en registratie
 • onderwijsbehoeften bepalen
 • een beredeneerd aanbod ontwerpen

KIJK! kan ook dienen als hulpmiddel bij het voeren van gesprekken over de ontwikkeling van een kind (met ouders, met collega’s, met externen) en als uitgangspunt voor handelingsgericht werken.

Aanrader voor leraren groep 1-2, ib-ers en directeuren.  

Hoe het werkt

 1. U observeert kinderen dagelijks tijdens met name betekenisvolle speel- werkmomenten. U maakt daarvan aantekening in het dagboek in KIJK! webbased registratie.
 2. 2 x per jaar registreert u op basis van uw observaties de ontwikkeling van elk kind Alle ontwikkelingsfasen zijn beschreven. 
 3. Op het individueel rapport kunt u de voortuitgang van het kind zien door het kind te vergelijken met zichzelf (eerdere registratie) en met wat van een kind van die leeftijd verwacht mag worden (in KIJK! beschikbaar)
 4. Op het groepsrapport wordt zichtbaar hoe uw groep zich als geheel ontwikkelt en wat de effecten zijn van uw onderwijsaanbod. U ziet of bepaalde ontwikkelingsgebieden extra stimulans nodig hebben. 
 5. Met het groepsoverzicht brengt u de onderwijsbehoeften van ieder kind in beeld. 
 6. Op basis van het groepsrapport en het groepsoverzicht kunt u het groepsplan opstellen, met gerichte activiteiten om de kinderen verder te brengen in hun ontwikkeling. 

Deze stappen herhalen zich. Dit stemt perfect overeen met de cyclus van het handelingsgericht werken (HGW).

Cyclus Handelingsgericht Werken

 

Wat u nodig heeft

2. KIJK! webbased registratie voor het vastleggen van observatie- en registratiegegevens en het genereren van rapportages

KIJK! webbased registratie

Met de digitale registratie versie van KIJK! voert u uw observatiegegevens in via een module op internet. U kunt voortaan ook thuis of vanaf elke andere plek met toegang tot internet gegevens invoeren en opvragen. De gegevens worden goed beveiligd en zijn niet toegankelijk voor anderen.

Lees meer over KIJK! Webbased...

3. Activiteitenaanbod per ontwikkelingsgebied

Kijk Kies Doe peuters Kijk Kies Doe voor kleuters compact en rijk
Kijk Kies Doe 0-4 jaar Kijk Kies Doe kleuters Compact & Rijk

4. Iedere leraar die optimaal met KIJK! wil kunnen werken adviseren wij een training voor het werken met KIJK!

Voor een optimaal gebruik van KIJK! ontwikkelden we trainingen, compacte scholing en coaching.

Met een combinatie van activiteiten creëert u een traject op maat voor uw leraren. De coaching sluit aan bij uw lespraktijk.

Bekijk een overzicht van de KIJK! scholing en Coaching...