meesters-in-leerkracht-wit

Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

 Hieronder kun je verschillende documenten gratis downloaden. Deze handige documenten helpen je bij het werken met KIJK!. 

docGroepsplan taal-gebieden

docGroepsplan reken-gebieden

docGroepsoverzicht 1-2

docThemaplanner

 

Module Beredeneerd aanbod: Handleiding en tussendoelen KIJK! 1-2

pdfHandleiding KIJK! module beredeneerd aanbod 1-2

 
Domein SEO

pdfTussendoelen relatie met andere kinderen
pdfTussendoelen relatie met volwassenen
pdfTussendoelen spelontwikkeling
pdfTussendoelen taakgerichtheid en zelfstandigheid
pdfTussendoelen zelfbeeld

 
Motoriek

pdfTussendoelen grote motoriek 3;6 - 7 jaar
pdfTussendoelen kleine motoriek 3;6 - 7 jaar
pdfTussendoelen tekenontwikkeling 3;6 - 7 jaar

 
Taal

pdfTussendoelen geletterdheid
pdfTussendoelen auditieve waarneming
pdfTussendoelen mondelinge taal
pdfTussendoelen visuele waarneming

 
Rekenen

pdfTussendoelen gecijferdheid
pdfTussendoelen lichaamsorientatie
pdfTussendoelen logisch denken
pdfTussendoelen ruimtelijke oriëntatie
pdfTussendoelen tijdsoriëntatie

{tab Module Beredeneerd aanbod: Handleiding en tussendoelen KIJK! 0-4 jaar  }

pdfHandleiding KIJK webbased 0-4 jarigen beredeneerd aanbod

 
Taal

pdfTussendoelen KIJK! 0-4 jarigen Spraak-Taalontwikkeling
pdfTussendoelen KIJK! 0-4 jarigen Ontluikende geletterdheid (incl auditieve waarneming)

 
Rekenen

pdfTussendoelen KIJK! 0-4 jarigen Ontluikende gecijferdheid (incl logisch denken)
pdfTussendoelen KIJK! 0-4 jarigen cognitieve ontwikkeling

 
SEO

pdfTussendoelen KIJK! 0-4 jarigen Omgaan met zichzelf
pdfTussendoelen KIJK! 0-4 jarigen Relatie met volwassenen en met andere kinderen
pdfTussendoelen KIJK! 0-4 jarigen Zelfredzaamheid
pdfTussendoelen KIJK! 0-4 jarigen Spelontwikkeling

 
Motoriek

pdfTussendoelen KIJK! 0-4 jarigen Grote motoriek
pdfTussendoelen KIJK! 0-4 jarigen Kleine motoriek
pdfTussendoelen KIJK! 0-4 jarigen Tekenontwikkeling

KIJK! Nieuwsbrief voor gebruikers van KIJK! Webbased

Alle gebruikers van KIJK! Webbased sturen we de KIJK! Nieuwsbrief. Hierin staan alle ins en outs over het systeem; nieuwe ontwikkelingen, belangrijke mededelingen, gebruikerstips en meer. Heb je een nieuwsbrief gemist of wil je nog iets teruglezen? Bekijk dan het KIJK! nieuwsbrief archief.

button KIJK Nieuwsbrief archief