meesters-in-leerkracht-wit
Voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Knipsel Rekenwonders

Met Rekenwonders kan elke leraar betekenisvol, uitdagend en breinvriendelijk rekenonderwijs geven. Het is gebaseerd op de Singapore rekendidactiek die in veel landen met succes wordt toegepast. Wereldwijd werken al veel basisscholen met de Engelstalige en Spaanstalige variant waaronder in de Verenigde Staten, Canada, Engeland, Mexico en Chili.

    RW brochure COVER
     Rekenwonders Brochure
     

Voldoet aan kerndoelen

Rekenwonders voldoet aan de Nederlandse kerndoelen voor primair onderwijs en is af gestemd op de referentieniveaus.

Hogere leerprestaties, hogere motivatie

In internationale onderzoeken naar rekenwiskundeprestaties van leerlingen in verschillende leeftijden, scoort Singapore in opeenvolgende onderzoeken constant in de top 3. Naast de hoge score die door Singapore op het gebied van probleem oplossen wordt geboekt, is onderzocht dat de leerlingen reken-wiskunde leuk vinden. En dat is belangrijk voor het conceptueel begrip.

Leerlingen die betekenisvol leren, proberen constant verbindingen te maken tussen bekende en nieuwe informatie, terwijl leerlingen die niet betekenisvol leren, feiten leren onthouden. Door betekenisvol leren wordt conceptueel begrip ontwikkeld in plaats van alleen procedureel begrip. 

button bekijk demo 

Waarom Rekenwonders?

 1. Iedere leerling een rekenwonder

De breinvriendelijke opbouw van een rekenles en het gedoseerd gebruik van coöperatieve werkvormen maken een rekenles tot een boeiende, betrokken bezigheid voor alle leerlingen. Door één onderwerp een langere periode centraal te stellen en intensief te behandelen zijn de doelen voortdurend duidelijk en leren de leerlingen meer. Individuele verdieping en verrijking: het gebeurt allemaal binnen de grenzen van hetzelfde onderwerp.

2. Iedere leraar een rekenwiskundige begeleider

Rekenwonders geeft leraren meer tijd per onderwerp. Daarom kan meer aandacht en energie geïnvesteerd worden in het instrueren, observeren en regisseren van het daadwerkelijke leerproces. Het rekenonderwijs wordt hierdoor weer van de leerkracht en zijn leerlingen.

3. Iedere basisschool levert probleemoplossers en vlotte rekenaars

Als een leerling begrijpt wat hij leert, verdiepen de inzichten. Bij Rekenwonders draait het allemaal om inzicht en beheersing. Leerlingen worden naast vlotte rekenaars ook goede probleemoplossers. De breinvriendelijke, spirale opbouw van de lesstof verzekert dat nieuwe onderwerpen vlekkeloos aansluiten op eerder geleerde lesstof.

4. Getalbegrip

Het getalbegrip neemt een centrale rol in bij Rekenwonders. Voordat bewerkingen plaatsvinden met getallen zijn splitsingen en getalspositie de belangrijkste activiteiten waar het bij Rekenwonders om draait. Een mentaal beeld van de getalstructuur is van groot belang om leerlingen zich verder te laten ontwikkelen.

5. Strookmodel

Het werken met het strookmodel is een belangrijk element in het programma vanaf groep 4. Leerlingen leren verhaalopgaven weer te geven (visualiseren) door middel van stroken, zodat een abstracte opgave heel concreet wordt. Het visualiseren van een opgave in combinatie met een mentaal beeld van de getalstructuur brengt het probleemoplossend denken op een hoger niveau.

Het strookmodel kunt u gebruiken in combinatie met elke andere rekenmethode. Hoe u het model gebruikt en uitlegt aan de leerlingen in beschreven in het boek Werken met het strookmodel. Ook is er een training Rekenprofessional beschikbaar voor leraren.

6. Rekenprentenboeken

De rekenprentenboeken zijn ontwikkeld om jonge kinderen met een stevige reken-wiskunde basis naar groep 3 te laten gaan. De rekenprentenboeken lenen zich het beste voor werken in de kleine kring. De prentenboeken bestaan uit beschrijfbaar materiaal, waarop de kinderen zelf met whiteboard stiften aan de slag kunnen. Op deze manier worden alle kinderen actief betrokken bij het verhaal.