Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Alle adviseurs, trainers en coaches van Bazalt beschikken over de meest recente inzichten uit de onderwijswetenschap. Velen van ons zijn betrokken bij de vertaling en ontwikkeling van de werkwijzen die we bieden. Bovendien hebben wij zelf ruime praktijkervaring in het onderwijs, waardoor wij weten hoe het eraan toe gaat op school. In de workshops, trainingen en coaching die wij verzorgen delen wij graag deze inzichten met u. Oog voor uw specifieke vraagstuk is ons vertrekpunt. Inspirerende en afwisselende werkvormen zijn ons handelsmerk. Een passende en duurzame oplossing is voor ons vanzelfsprekend. Graag geven we u alvast in vogelvlucht enkele suggesties om direct met de kennis van Bazalt aan de slag te gaan.

Interactieve presentatie

Via een Interactieve presentatie brengen wij een schoolteam op een activerende manier op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van optimale leerprocessen.

Workshop

In een Workshop maakt u in korte tijd kennis met een onderwerp en de toepassingsmogelijkheden in de praktijk

Trainingen

In onze Trainingen krijgt u in één of meer dagdelen kennis over de werkwijze en vooral de praktische toepassing ervan. Onderdeel van de training is oefenen door toepassing in uw eigen praktijk, zodat u ervaart wat de impact van de werkwijzen op het leren van uw leerlingen is.

MomentCoaching

MomentCoaching is een benadering om op een heel directe manier nieuwe vaardigheden te leren in uw eigen klas. U werkt in de klas samen met de Bazalt Coach. Terwijl u les geeft, observeert en ondersteunt de coach, en geeft u ter plekke tips die u direct in praktijk kunt brengen. Deze vorm van coaching is specifiek ontwikkeld ter ondersteuning van leraren die aan de slag gaan met coöperatief leren of meervoudige intelligentie. 

Co-teaching

Co-teaching is een efficiënte manier om uw pedagogisch en didactisch handelen te versterken. Uitgaande van het doel van de les, de activiteiten die op het programma staan en uw persoonlijke leerdoel spreekt u met de Bazalt Co-teacher af wie welk onderdeel van de les zal verzorgen. Op deze manier ervaart u direct hoe u ‘lastige’ lesonderdelen uit kunt voeren. De Co-teacher deelt op gelijkwaardige wijze specifieke kennis met u en laat dit zien door interventies in didactisch en pedagogisch handelen, en klassenmanagement. De leiding in de groep en de uitvoering van de les wisselt tussen Co-teacher en leraar, maar beiden zijn verantwoordelijk voor de totale uitvoering van de les. Lees meer over Co-Teaching.

Opleidingen

In onze Opleidingen kunt u zich verdiepen in specifieke kennis en vaardigheden aanleren. Bijvoorbeeld de opleiding tot coach en intern veranderaar binnen uw school. In een combinatie van zelfstudie, training en coaching ontwikkelt u uw competenties als veranderaar binnen de school.