Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Een positief groepsklimaat én een goed leerklimaat

Sommige studenten zijn vaak druk en opstandig. Andere studenten merk je niet op. Weer anderen vinden geen aansluiting bij de groep. En wat doet u met een groep waar de sfeer maar niet goed wil worden? Docenten krijgen steeds vaker te maken met gedragsproblemen die om een speciale aanpak vragen. studenten leren beter als de sfeer in de groep goed is. Door te werken aan gedrag werkt u dus ook aan hogere leeropbrengsten.

Lastig gedrag is vaak onvoorspelbaar en vraagt van docenten dat ze snel kunnen anticiperen op steeds andere omstandigheden. Bij Bazalt zijn wij ervan overtuigd dat elke docent de vaardigheden kan verwerven die nodig zijn om ook in meer complexe situaties met plezier les te kunnen geven en te bouwen aan een positief leerklimaat. Wij bieden u graag de hulpmiddelen hiervoor.

Ook elke groep en elke docent is uniek. Wat een groep, een docent en de opleiding nodig hebben voor een goed leerklimaat kan verschillend zijn. Een standaardprogramma voor het omgaan met gedrag is vaak niet toereikend. Bazalt heeft daarom een instrument ontwikkeld dat u helpt de benodigde acties op verschillende niveaus in kaart te brengen en te prioriteren: de Scan Gedragsmanagement. Vervolgens hebben we een breed palet aan hulpmiddelen in de vorm van training en advies, die u organisatiebreed kunt inzetten voor gedragsmanagement.