Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Eric Jensen is een vooraanstaand Amerikaans neurowetenschapper en voormalig docent. Hij vertaalt al twintig jaar neurologische kennis naar praktische toepassingen in de klas. In het boek Fierce Teaching brengt hij veel van wat hij de afgelopen jaren heeft onderzocht bijeen. Bazalt vertaalde en bewerkte dit boek voor het Nederlandse onderwijs in de uitgave Krachtig onderwijzen. Hoe krijgt u de hersenen van uw studenten in een optimale toestand om te leren? Jensen vond zeven principes die bijdragen aan een optimale staat van leren. Hij geeft hierbij een aantal praktische en gemakkelijk uit te voeren werkwijzen en tips. De zeven principes zijn:

  1. Karakter en Respect
  2. Altijd structuur in de leerstof  
  3. Correctie en feedback
  4. Hoger niveau denken door verdieping van de leerstof
  5. Trek in leren
  6. Input-output ratio
  7. Geheugen en Herhaling

Als docent heeft u een belangrijke invloed op het leren van de studenten. Ook is de omgeving van essentieel belang voor hun leerprestaties. Door werkwijzen te ontwikkelen bij de zeven principes van krachtig onderwijzen, kunt u zich verder ontwikkelen tot een krachtige docent. Hiermee maakt u het verschil tussen middelmatig en goed onderwijs.

‘The big picture is that our brain is involved with everything we do at school. The brain is the most relevant feature to explore, because it affects every strategy, action, behavior and policy at your school.’
Eric Jensen