Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Het is soms een hele uitdaging: jongeren motiveren en betrekken bij de les. Spencer Kagan is de grondlegger van het coöperatief leren op de wijze die leidt tot succes (bron: Marzano: Wat werkt in de klas, Hattie: Visible Learning). In de afgelopen jaren heeft hij een groot aantal coöperatieve structuren ontwikkeld voor het onderwijs; dit zijn didactische werkvormen waarbij leerlingen in kleine groepen volgens specifieke procedures samenwerken met als doel het eigen én elkaars leren te versterken. De aanpak van Kagan wordt in vele landen wereldwijd gebruikt. Bazalt vertaalde en bewerkte publicaties van Kagan voor het Nederlandse onderwijs.

Studenten leren niet alleen beter door deze werkvormen, ze ontwikkelen (ongemerkt) ook sociale vaardigheden. Ze werken aan vaardigheden als elkaar helpen, naar elkaar luisteren en taken verdelen. Terwijl studenten aan de opdrachten werken, denken ze hardop, waardoor ze hun gedachten beter leren ordenen. Uit de meta-analyse van Robert Marzano blijkt dat coöperatief leren één van de didactische aanpakstrategieën is met een positief effect op leerprestaties en ontwikkeling van studenten.