Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Werken met Coöperatieve Leerstrategieën

Met Coöperatieve Leerstrategieën voor docenten maakt u kennis met de basisprincipes van coöperatief leren en oefent u ermee in de praktijk. De nadruk ligt op het ervaren van de effectiviteit van de werkvormen (didactische structuren) en het inpassen binnen uw eigen vak.

Inhoud
In de bijeenkomsten leert u de coöperatieve werkvormen doelgericht en gedifferentieerd in te zetten, waarbij ook aandacht is voor klassenmanagement en organisatie. U krijgt praktische adviezen voor de inrichting van de leeromgeving. De training bestaat uit gezamenlijk leren en (optioneel) momentcoaching per docent. 

Heeft u vragen of interesse? Neem contact met Bazalt via 088 5570 577 of

 

‘It’s All About Engagement.’
Spencer Kagan