Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

De Amerikaanse onderwijswetenschapper Robert Marzano voerde een meta-analyse uit op 35 jaar onderwijsonderzoek en zocht hierbij naar veranderingen die daadwerkelijk
invloed hebben op de leerprestaties van studenten. Door de gegevens van deze onderzoeken samen te voegen, kwam hij tot conclusies over dat wat echt werkt. De publicaties van
Marzano en zijn medewerkers zijn vertaald en voor het Nederlandse onderwijs bewerkt in diverse uitgaven. Deze uitgaven vormen samen de reeks ‘Wat werkt’.
 
Op het niveau van de docent vond hij drie groepen factoren die direct correleren met een positief effect op de resultaten en ontwikkeling van docenten en studenten.
 
  1. 9 didactische strategieën die stuk voor stuk een leerwinst bieden van meer dan 25 percentielpunten ten opzichte van traditioneel lesgeven;
  2. 4 strategieën op het gebied van pedagogisch handelen die een goede relatie tussen docent en student bevorderen en zorgen voor een goed klassenmanagement;
  3. 10 ontwerpvragen die lessen sterker maken en kennis over optimale leerprocessen en leeromstandigheden integreren in de dagelijkse praktijk.
In de afgelopen jaren heeft Bazalt veel expertise opgebouwd in het toepassen van het werk van Marzano bij het begeleiden en adviseren van MBO-instellingen. De aandacht hierbij gaat vooral naar leiderschap, onderwijsontwikkeling en professionaliteit van docenten. In onze trainingen en adviezen krijgt u zowel achtergrondkennis aangereikt als praktische middelen om direct met het geleerde aan de slag te gaan. Uw situatie, ambities en visie zijn hierbij altijd vertrekpunt. Afhankelijk van uw wensen en ontwikkeling maken wij een passend traject.