Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

De 21e eeuw snelt voort en het tempo van veranderingen neemt toe, op maatschappelijk, economisch en technologisch gebied. Die ontwikkeling vraagt andere kennis en vaardigheden van ons. Hoe kunnen VO-teams met deze 21e eeuwse vaardigheden met hun studenten aan de slag?

klaar voor de 21eRobert Marzano en Tammy Hefflebower deden onderzoek naar de vaardigheden die studenten in de 21e eeuw nodig hebben. Ze verwachten dat de volgende vijf categorieën vaardigheden nodig zullen zijn:

  • Analyseren en gebruikmaken van informatie
  • Aanpakken van complexe problemen en zaken
  • Creëren van patronen en mentale modellen
  • Jezelf kennen en beheersen
  • Begrijpen van en interactie met anderen

De eerste drie vaardigheden zijn cognitieve vaardigheden. Dit zijn vaardigheden die je nodig hebt bij de studie. De laatste twee zijn de conatieve vaardigheden. Deze heb je nodig in de omgang met anderen.