meesters-in-leerkracht-wit

Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Open inschrijving

Bazalt Academie

Agenda

Sorteer op : Activiteitstitel | Begin
geen opgave

Leiding geven aan Educatieve Veranderprocessen

Leidinggeven aan EU veranderprocessen def
De essenties

De eigen verandersituatie vanuit stuurprincipes voor verandering doelgericht beïnvloeden.
Het niveau van complexiteit van het veranderthema herkennen en daar bij passende leiderschapsinterventies kiezen.
Weten op welke wijze je de borging van een verandering kan inbedden in je kwaliteitssystemen en werkprocessen. 

 


» meer
7juni 2017

Gratis introductiebijeenkomst KIJK! (Utrecht)

KIJK Logo 200x200

Oriënteert u zich op een instrument waarmee u zicht krijgt op de ontwikkeling van de kinderen in uw groep?

Deze presentatie is gericht op pedagogisch medewerkers, leraren, ib-ers, directeuren en leidinggevenden van voorscholen (peuterspeelzalen, VVE groepen) die nog niet bekend zijn met KIJK!


» meer
14juni 2017

Goed van start

goed van start 1
De essenties

√ Centraal staan de fasen van groepsvorming en de kenmerkende groepsprocessen in elke fase
√ Groepsverbondenheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid creëren
√ Klas-en TeamBouwers en coöperatieve klassenvergaderingen kunnen inzetten in elke fase


» meer
14aug 2017

Je eerste jaar (PO)

je eerste jaar
Deze training mag je niet missen om met een goed doordachte voorbereiding het jaar te beginnen.

De essenties

√  Handvatten voor structuur in het lokaal, in de klas en in de lessen
√  Het werken met routines en management in de klas
√  Samen leren werken met collega’s en ouders
√  Leren hoe je blijft reflecteren, verfijnen en doorgroeien

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren


» meer
14aug 2017

Je eerste jaar (VO)

klassensituatievo klein
Deze training mag je niet missen om met een goed doordachte voorbereiding het jaar te beginnen.

De essenties

√  Handvatten voor structuur in het lokaal, in de klas en in de lessen
√  Het werken met routines en management in de klas
√  Samen leren werken met collega’s en ouders
√  Leren hoe je blijft reflecteren, verfijnen en doorgroeien

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren


» meer
15aug 2017

Kagan Coöperatief Leren Level 1: Samen leren samen organiseren (Rotterdam)

Kagan CL logo blauw
Top voorbereid van start of een inhaalslag maken met Kagan Coöperatief Leren voor het nieuwe schooljaar begint!
De essenties

√ In 2 dagen de principes leren van coöperatief leren en deze concreet inbouwen in je onderwijs.
√ Concreet en praktisch: samen oefenen in de training & na de vakantie direct in je eigen praktijk aan de slag.
√ Effectief klassenmanagement- hoge(re) betrokkenheid en nog betere leerresultaten.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren


» meer
30aug 2017

Kagan Coöperatief Leren Level 2: Persoonlijke en Sociale ontwikkeling Stimuleren (Den Haag)

KCL 300x300 geen logo

De essenties

√ Inzicht krijgen hoe met de 5 tools van Kagan Coöperatief Leren persoonlijkheidsontwikkeling, een gezond zelfbeeld en de wil tot samenwerken stimuleert
√ Leren hoe u sociale vaardigheden kunt oefenen binnen 'de gewone' lessen
√ Weten hoe u de 5 tools kunt verankeren in uw dagelijkse praktijk


» meer
13sept 2017

De bovenkamer (Rotterdam)

bovenkamertraining

De essenties

√ Effectiever Nederlandse les geven aan de gevorderde anderstalige leerling.
√ Beter begrijpen van de Nederlandse taalverschijnselen die leerlingen kunnen opzoeken in hun eigen opzoekboek.
√ Je leert hoe je De bovenkamer te gebruiken binnen je eigen taalmethode kunt gebruiken.


» meer
13sept 2017

KIJK! 1-2 De Basis (Rotterdam)

KIJK Logo 200x200
De essenties

√ Goed kunnen werken met KIJK! na vier dagdelen scholing.
√ Tussen bijeenkomsten zelf aan de slag gaan met het geleerde.
√ Tijdens bijeenkomsten terugkijken naar de ervaringen.


» meer
14sept 2017

Coach Kagan Coöperatief Leren (Arnhem)

 

Kagan CL logo blauw
3 essenties 

Sturen op en begeleiden van de implementatie van Coöperatief leren in uw organisatie.
Vaardig worden in MomentCoaching, een unieke vorm van coaching bij de invoering van coöperatief leren
Verdieping in Kagan Coöperatief leren 


» meer