meesters-in-leerkracht-wit

Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Open inschrijving

Bazalt Academie

Agenda

Sorteer op : Activiteitstitel | Begin
geen opgave

Betrokken leerlingen (Rotterdam)

Marzano
 

Deze training wordt gepland bij voldoende belangstelling !

De essenties

√ Kennismaken met de 4 vragen voor betrokkenheid: Hoe voel ik me?, Ben ik geïnteresseerd?, Is dit belangrijk? en Kan ik dit?
√ Kennismaken met concrete werkvormen om de betrokkenheid van leerlingen te vergroten.
√ Zicht op zaken om in je klas mee aan de slag te gaan.


» meer
geen opgave

HGW 2.0

Deze opleiding wordt gepland bij voldoende aanmeldingen.

 
foto Dialooginstrument kl
 
De essenties

√ Ervaring opdoen met HGW 2.0 in je eigen groep
√ Inzichten uit research (John Hattie) verwerk je tot praktisch handelen
√ Je hebt een workshop op hoofdlijnen voorbereid voor de overdracht naar je collega’s


» meer
geen opgave

Introductieworkshop 21e eeuw vaardigheden (Utrecht)

 
klaarvoorde21eeeuw
De essenties 

Zicht op 21e eeuw vaardigheden aan de hand van het werk van Robert Marzano en Tammy Heflebower
 Kennismaken met cognitieve & conatieve vaardigheden
 Zicht op praktische toepassingen in de klas


» meer
geen opgave

KIJK! 1-2 Beredeneerd Aanbod (Amsterdam)

 

KIJK Logo 200x200

Deze training wordt gepland bij voldoende belangstelling.

 

De essenties

√ KIJK! registratie direct koppelen aan groepsoverzicht en vervolg aanbod;

√ Een krachtig groepsaanbod: 80% van de doelen in je hoeken en routines;

√ Groepsdoelen in het themaplan op basis van de KIJK! registratie;

Bewaren

Bewaren


» meer
geen opgave

KIJK! 1-2 de basis (Zwolle)

KIJK Logo 200x200
De essenties

√ Goed kunnen werken met KIJK! na vier dagdelen scholing.
√ Tussen bijeenkomsten zelf aan de slag gaan met het geleerde.
√ Tijdens bijeenkomsten terugkijken naar de ervaringen.


» meer
geen opgave

KIJK! Implementatie & Borging (Amsterdam)

KIJK Logo 200x200
De essenties

√ Een goede planning om KIJK! zorgvuldig te implementeren:

√ Weten hoe je collega’s kunt begeleiden bij de implementatie van KIJK! in jouw kinderopvangorganisatie of locatie;

√ Een eenduidige werkwijze nastreven en optimaal integreren in je kinderopvanglocatie/organisatie.


» meer
geen opgave

Opleiding Leiding geven aan toekomstgericht onderwijs

logo schoolleidersregister PO

√ Zicht op invloeden van ontwikkelingen in de 21e eeuw op je school en welke implicaties deze hebben.
√ Een heldere visie op leren in de toekomst.
√ Een plan van aanpak om vanuit deze visie naar een vsie van de school te komen. 

 

» meer
geen opgave

Opleiding Strategisch Leiderschap

logo schoolleidersregister PO
√ De inrichting van het onderwijs, de structuur en cultuur van de organisatie, HR-beleid en bedrijfsvoering benutten om optimale condities te scheppen voor de ontwikkeling van kinderen. 
√ Analyse en evaluatie van deze 4 sturingsdomeinen bij jou op school.
√ Werken aan een vsie en plan van aanpak voor strategisch leiderschap.

 

 

» meer
16jan 2018

Flitsbezoek (Amsterdam)

Flitsbezoek
De essenties

Op de hoogte zijn van de dingen die spelen op uw school en in de klassen.
 Leraren kansen bieden om nóg beter te worden in hun vak.
 Ervaren hoe u vulling kunt geven aan uw rol als onderwijskundig leider.


» meer
17jan 2018

KIJK! Beheer

KIJK Logo 200x200

De essenties

√ U leert groepen aanmaken, gebruikers, kinderen, koppelen, en overzetten
√ U leert de rapportage mogelijkheden kennen en weet hoe u die kunt benutten
√ U leert de Ins en outs van KIJK! Webbased kennen


» meer