Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Vormen van coaching, de 1:1 training, zorgen voor gerichte verbetering en integratie van specifieke vaardigheden in de dagelijkse lessen van de docent. Persoonlijke training biedt de mogelijkheid om af te stemmen op precies daar waar ontwikkeling gewenst wordt.

1:1 training door Bazalt betekent aansluiten bij het niveau van de docent, zijn ‘volgende stap’, en bij de onderwijsontwikkeling van de school of het team. Ons uitgangspunt: wat is aantoonbaar effectief (research-based) en wat werkt voor déze docent.

Kenmerken van onze 1:1 training

  • gericht op het versterken van vaardigheden
  • samen kijken naar achterliggende denkbeelden en mentale instelling
  • meteen toepasbaar in de praktijk
  • persoonlijk  
  • in en/of buiten de les

In de les  

Directe coaching on the job
Tevoren worden de ontwikkelpunten van de docent in beeld gebracht. De docent krijgt tijdens en na de uitvoering van een les feed back die meteen in de praktijk gebracht kan worden. Tijdens de nagesprekken wordt ook aandacht geschonken aan de achterliggende mentale modellen.

1:1 training (transfer naar de praktijk, naar aanleiding van een training)                                                                              
Na de training of tussen de bijeenkomsten van de training door is de trainer ca. 20 minuten per docent in de les. De docent ontvangt direct tops en tips (in relatie tot de doelen van de training). Aan het eind van de dag is er een korte bijeenkomst waar de trainer de bevindingen van die dag met de docenten bespreekt; zo wordt er ook van en met elkaar geleerd.

Inspiratie coaching                                                                                                                    
Deze vorm van coaching kent twee componenten: de coach is een heel uur in de les van de docent; én er is een nagesprek (half of heel uur).                                                      Optie: tevoren kan de docent specifieke vragen kenbaar maken via gesprek of mail.
Naar aanleiding van de geobserveerde les en eventueel specifieke vragen van de docent worden concrete tops en adviezen gegeven. Deze adviezen zijn praktisch, uitvoerbaar en sluiten aan bij de docent; hij kan er verder mee. Een serie inspiratie coachingen kan leiden tot gezamenlijk leren rond bepaalde onderwerpen als werkvormen toepassen, leerlingen activeren, niveaus van vragen stellen, etc.

Walk through (voorafgaand aan een training)
Bij wijze van ‘Doorloop’ bezoekt de trainer lessen van alle of een deel van de docenten die de training zullen volgen (steeds ca. 15 minuten). Zo krijgt hij een beeld van de huidige situatie, en kan hij de training nog beter laten aansluiten bij de praktijk van de deelnemers.

Video Begeleiding
De docent en de Bazalt-trainer/coach analyseren korte video-opnamen die zijn gemaakt tijdens een les. Er wordt kan worden ingezoomd op de interactie tussen leraar en leerling en de leerlingen onderling, op lesorganisatie en didactiek. De beelden geven zicht op de eigen kwaliteiten, inzicht in het effect van het gedrag van de docent op de leerlingen.

 

Buiten de les

Lesson-study (individueel of gezamenlijk)
De Bazalt-trainer/coach bereidt samen met de docent een groep docenten een les voor die in de komende week gegeven wordt. Het doel is (meer) kennis en vaardigheid te ontwikkelen bij de docent(en) om stapsgewijs en effectief een afgesproken strategie/werkwijze toe te passen in een les(fase). Naar aanleiding van de observatie en ervaringen van die les, wordt er weer een volgende les samen voorbereid.

 

Meer informatie of interesse in coaching of 1:1 training?
Neem contact op met de projectleider Bazalt VO en MBO Katja Bosch, of 06-21823460