Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Ambities realiseren in het onderwijs! 

Je wilt het beste voor je school of scholen. Je hebt de opdracht om te werken aan professionele ontwikkeling van teamleden. Er worden hoge eisen gesteld ten aanzien van onderwijsontwikkeling. Je hebt je eigen doelen en ambities. 

In essentie zijn er 3 vragen die bestuurders en onderwijsmanagers die werken aan succesvol onderwijs bezighouden:

schema onderwijskundig beleid

 

De antwoorden zijn deels gebaseerd op je eigen inzichten en ervaring. Als je dit combineert met de kennis die beschikbaar is vanuit onderzoek en de praktijk, vergroot je je kans op succes. Bazalt richt zich specifiek op de onderwijskwaliteit en de rol van de leidinggevende, de interne veranderaar én de leraar daarin. 

We ondersteunen bestuurders, bovenschools managers, schoolleiders en andere leidinggevende
onderwijsprofessionals met vooruitstrevende processen om ontwikkeling en verandering te realiseren. We putten daarbij uit de kennis van toonaangevende onderwijswetenschappers uit de hele wereld.

Denk aan Robert Marzano (11 factoren van invloed op prestaties), Michael Fullan (veranderen met resultaat), Rich DuFour (professionele leergemeenschap), Spencer Kagan (coöperatief leren), Eric Jensen (breinvriendelijk onderwijs) of Ban Har Yeap (Singapore rekendidactiek). We vertaalden hun inzichten naar de Nederlandse onderwijspraktijk. Hun inzichten zijn direct toepasbaar gemaakt in onze uitgaven, adviestrajecten, trainingen en coaching. 

We bieden gestructureerde werkwijzen en interventies op verschillende niveaus, waarmee een bestuurder of onderwijsmanager het leerklimaat op school nog beter kan maken. Werkwijzen die aansluiten bij de praktijk en waarvan bewezen is dat ze een positief effect hebben op de leerprestaties.