Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Door gericht te werken aan sociale verbondenheid help je pesten en gedragsproblemen voor een belangrijk deel te voorkomen. Het is gericht op acceptatie en open staan voor wat anders is. En met een gezond sociaal klimaat in je klas en op school vergroot je je eigen werkplezier en dat van je leerlingen. 

Je verliest minder tijd door ordeverstoringen. 

We bieden verschillende mogelijkheden op het gebied van gedragsmanagement, zowel in boeken als in trainingen, bijvoorbeeld Oog voor jezelf of Goed van Start.