Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Elke school wil kwalitatief onderwijs bieden en is daar ook verantwoordelijk voor. De partners Bazalt, HCO, RPCZ en OnderwijsAdvies hebben wij als doel overheid, besturen, scholen en leraren te helpen om het onderwijs steeds beter te maken.

John Hattie, gerenommeerd onderwijswetenschapper uit Nieuw-Zeeland, geeft daarvoor veel waardevolle aanwijzingen, gebaseerd op een omvangrijke database met onderzoeksgegevens van over de hele wereld. De uitkomsten van zijn meta-analyses laten u op een andere manier kijken naar uw onderwijs, professionele ontwikkeling en opbrengsten.

Zijn belangrijkste adviezen voor leraren zijn:

 1. Kijk naar je lesgeven door ogen van de leerling
 2. Help leerlingen hun eigen leraar te worden

Voor scholen ontwikkelde hij het programma Visible Learning Plus, dat succesvol is in 24 landen. Het programma is gericht op:

 • Building the capacity of learners to learn,
 • teachers to teach, leaders to lead
 • and systems to improve

Wij zijn gelicenseerd om dit programma aan te bieden in Nederland. Ook geven we een aantal van zijn boeken uit. 

 

Effectgroottes

Het onderzoek van John Hattie heeft gebruik gemaakt van effectgroottes om onderwijsinnovaties die invloed hebben op leerprestaties op een continuüm te zetten. Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 95% van wat leraren doen een positief effect heeft, maar we hebben meer nodig dan dat.

Er is bijna altijd bewijs te vinden dat iets impact heeft op leren – de belangrijkste vraag is hier:

Hoe groot is de impact op het leren?

effectgrootteskl


Een effectgrootte van 0.40 is het gemiddelde en/of typische effect. Dit is het minimum dat we zouden moeten verwachten. Als je geen gemiddelde van 0.40 of hoger hebt, dan moet er wat veranderen!

Meest effectieve innovaties op leerprestaties
1. Verwachtingen van leerlingen 1.44
2. Klassengesprek 0.82
3. Feedback 0.75
4. Studievaardigheden 0.63
5. Reading recovery 0.50
6. Coöperatief leren 0.40
7. Huiswerk 0.29
8. Geïndividualiseerde instructie 0.22
9. Groeperen op capaciteit 0.12
10. Open versus traditionele ruimten 0.01
11. Zitten blijven -0.13
12. Mobiliteit -0.34


De complete lijst met effectgroottes

 

Denkkaders

Hoe breng je Leren zichtbaar maken in de praktijk?

Visible Learning kan herleid worden tot 9 denkkaders die ons denken over lesgeven en leren ondersteunen. Als leraren zich deze denkkaders eigen maken, kunnen de Visible Learning processen en strategieën geïmplementeerd worden in het onderwijs en vergroten we de impact op het leren van leerlingen.

De denkkaders:
1. Ik evalueer mijn manier van lesgeven aan de hand van het leren van mijn leerlingen
2. Ik ben een ‘change agent’, het succes en de tegenvallers bij het leren van mijn leerlingen komt voort uit wat ik als leraar of schoolleider doe of niet doe.
3. Ik wil het meer hebben over leren dan over lesgeven
4. Ik zie toets resultaten als feedback op de impact die ik heb als leraar
5. Ik ga in dialoog, niet in monoloog
6. Ik hou van een uitdaging en ik geef het niet op ‘mijn best te doen’
7. Ik ontwikkel positieve relaties binnen de klasgroep en het lerarenteam
8. Ik geef leerlingen de kans om fouten te maken
9. Ik leer leerlingen praten over leren
10. Ik zie leren als zwaar werk

Wat is jouw impact als leraar?

Is jouw school een veilige omgeving voor feedback?

Effectieve feedback verdubbelt de snelheid van leren. Dylan Wiliam

Feedback kan een significante impact hebben op het leren van leerlingen, maar niet alle feedback is
effectief. Wat is effectieve feedback? Feedback is informatie die alleen voor mij is bestemd, die op het juiste moment wordt gegeven en waar en wanneer het ‘t meeste effect heeft.

Leraren hebben feedback van leerlingen en collega’s nodig. Welke feedback kunnen leerlingen aan leraren geven? Welke feedback kunnen leraren aan elkaar geven? Is jouw school een veilige omgeving om effectief feedback te geven aan elkaar en te leren van elkaar?


Gebruik maken van toetsresultaten om de effectgrootte te berekenen

De meeste toetsten kunnen gebruikt worden om een effectgrootte te berekenen. Het gebruik van een gestandaardiseerde toets is echter een beter uitgangspunt dan een toets die door een leraar is gemaakt. Normaal gesproken duurt het minimaal twee maanden voordat een verandering in de prestaties van leerlingen waargenomen kan worden, die gemeten kan worden door middel van een effectgrootte.
Toets resultaten kunnen informatie geven over een klas of leerjaar over een periode van een jaar, maar ze leveren geen effectgrootte. Tijdens de training leer je deze berekening uit te voeren en verder te interpreteren voor jouw leerlingen.

Het voordeel van het gebruik maken van de effectgroottemethode is dat effectgroottes geïnterpreteerd kunnen worden over meerdere toetsen, klassen, tijdperiodes… Tevens geeft deze methode een antwoord op de vraag hoe je vooruitgang voor jouw school, klas, leerjaar en leerlingen laat zien.

Door gebruik te maken van effectgroottes nodig je leraren uit om

 • na te denken over het gebruik van toetsen
 • vooruitgang in kaart te brengen
 • instructies te bij te sturen
 • leren op maat van individuele en groepen leerlingen mogelijk te maken.

Op die manier staan leraren stil bij de oorzaken waarom de prestaties van sommige leerlingen vooruitgaan en die van andere niet – dit als een consequentie van hun lesgeven.

{Hoe help je leerlingen hun eigen leraar te worden?}

Het eigen leerproces kunnen beoordelen, is het allerbelangrijkste om de leerprestaties te verhogen!

Wat zijn de kenmerken van een leerling die zijn eigen prestaties kan beoordelen?
 • Leerlingen die inzicht hebben in hun eigen leren en hun volgende leerstappen (zelf) kunnen plannen
 • Leerlingen die actief leren en betrokken zijn bij hun leerproces
 • Leerlingen die a.d.h.v. hun resultaten hun leren evalueren en de volgende stappen in hun leerproces plannen
 • Leerlingen die het leerdoel van elke les begrijpen
 • Leerlingen die de succescriteria gebruiken om te beoordelen of ze hun leerdoelen hebben gehaald
 • Leerlingen die een antwoord kunnen formuleren op:
  • Waar ga ik heen?
  • Hoe sta ik ervoor?
  • Wat is de volgende stap?