Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Wilt je je hele team een rol geven in deze schoolontwikkeling?

Voorbereiding

Deze tweedaagse training volgt na deelname aan ‘Leren zichtbaar maken: de grondslag’. We bouwen voort op die inhoud. Na in totaal 3 dagen training kan het team optimaal worden betrokken bij de uitvoering van het actieplan dat het veranderteam heeft opgesteld.

Centrale vraagstukken voor uw team na de grondslag zijn:

  • Is bij jouw leerlingen het leren zichtbaar?
  • Is er sprake van leerwinst?
  • Boeken jouw leerlingen vooruitgang en hoe weet je dat?

Lees meer...

In deze training richten we ons op de praktische kant van het invoeren en borgen van formatieve assessment in jouw les. Het helpt om leerlingen bij hun eigen leerproces te betrekken en hun prestaties te verbeteren. Samen met jou stemmen we de training Formatief Assessment af op jouw situatie.

Lees meer...

Een interactieve presentatie van 1,5 tot 3 uur (afhankelijk van jullie wensen) waarin we deelnemers kennis laten maken met formatieve assessment. Met voorbeelden en filmpjes. 

Lees meer...

De docent krijgt tijdens of na de les enkele tips van de coach die meteen in de praktijk gebracht kan worden. De docent besluit uiteraard óf en op welk moment hij/zij de tip toepast. Door een optimale timing van de coach voegt de leraar de tip naadloos in binnen de les(fase).

Lees meer...

1 dagdeel achtergrondinformatie en 2 rondes kijken in de les.

Lees meer...

Een impact coach ondersteunt de schoolleider en leraren gedurende de impactcyclus, bij het verzamelen en analyseren van gegevens over de impact die ze hebben op het leren en het implementeren van goede voorbeelden. Wij kunnen een coach binnen jouw organisatie opleiden en hem/haar ondersteunen met training, observatie en coaching.

Lees meer...

Om de implementatie van Leren zichtbaar maken-strategieën in je hele school te ondersteunen, zijn de ‘kernmodules’ ontwikkeld. Ze kunnen de start van, een vervolg op of een verdieping van het Visible Learning Plus-programma zijn. En ze zijn ook los te volgen.

Lees meer...