Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

een effectieve aanpak om aanpak om de prestaties van leerlingen te verbeteren

√ effectief vakmanschap van leraren staat centraal

√ iedereen weet welk concreet gedrag hoort bij effectief lesgeven

√ focus op continu proces van verbetering door doelgericht oefenen & reflectie

√ effectief lesgeven als gezamenlijk gespreksonderwerp

Dr. Robert Marzano is een Amerikaans onderzoekswetenschapper die 40 jaar onderwijsonderzoek vertaalde in een aanpak voor effectief lesgeven. Zijn meta-analyses van onderzoeken uit de hele wereld, geven antwoord op de vragen: Welke strategieën leiden tot betere leerlingprestaties? En: Hoe kunnen leraren en docenten hun lesgeven op een hoger niveau brengen? Hij legt de focus op de rol van de leraar, want die heeft de meeste invloed op leerprestaties.

Zijn belangrijkste adviezen; zorg voor:

  • hoge kwaliteit van lessen voor alle leerlingen
  • een team van super professionele leraren

Hij ontwikkelde een model voor goed onderwijs en een programma dat je stap-voor-stap helpt om de kwaliteit jouw onderwijs (ontwikkeling en leerlingprestaties) te verbeteren, door de professionaliteit (leraarvaardigheden, coachingsvaardigheden en leiderschapsvaardigheden) van het team te verhogen. Op het gebied van lesinhoud, routines en regels, en het inspelen op de situatie in de klas. Het programma is concreet en sluit aan bij de praktijk.   

Onze trainers zijn gecertificeerd door Marzano Research USA.