Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

In de begeleiding van de leerlingen, zowel individueel als in groepsverband, vervult de mentor een belangrijke rol. Het hangt soms van zijn vaardigheden als gesprekspartner af, of de leerling inderdaad een volgende stap gaat maken in zijn ontwikkeling als lerende.                                

Belangrijk dus om deze kwaliteiten te versterken en te trainen!                                                    

Om in deze mentorvaardigheden (verder) te ontwikkelen of op te frissen, bieden we een praktische mentortraining, voor de beginnende én de gevorderde mentor. Aan de hand van situaties uit de praktijk komen vaardigheden en onderwerpen aan de orde zoals:

  • de context: competenties van de mentor, zijn plaats binnen de organisatie
  • gesprekken voeren met leerlingen: van disciplinegesprek tot probleemoplossend gesprek
  • problemen signaleren
  • gesprekken met ouders voeren
  • groepsprocessen en in gesprek gaan met de klas
  • gespreksvaardigheden; de goede vragen stellen, non-verbale signalen, tijd bewaken, omgaan met weerstand, van begeleiden tot zelf oplossingen bedenken, doelduidelijkheid, ruimte in een gesprek etc.
  • pesten voorkomen of oplossen
  • conflicten helpen oplossen

We werken met korte theoretische kaders, en rond herkenbare casussen. De mogelijke inzet van een trainersacteur in de laatste bijeenkomst wordt met je besproken.

Omvang
3 of 4 dagdelen

Bazalt biedt de mentoren een praktische en resultaatgerichte training, waarin alle facetten van het mentoraat aan bod komen. We maken de training graag samen met je op maat: je mentoren bepalen wat zij nodig hebben om professioneel te groeien in hun rol als mentor.