Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Veel leerlingen hebben moeite om grip te krijgen op informatieve teksten. Weer anderen kennen en snappen niet alle begrippen die op school gebruikt worden. Ze vinden het moeilijk om informatie te verwerken of ze hebben moeite met de Nederlandse taal, omdat ze thuis een andere taal spreken.

Steeds meer scholen krijgen te maken met leerlingen die de Nederlandse taal nog niet of niet goed spreken. Bazalt heeft een gedegen NT2-aanbod waar vele gebruikers enthousiast over zijn. Met onze materialen en achtergrondkennis maak je deze leerlingen goed wegwijs in Nederlandse taal.

Ons aanbod:

Voor nieuwkomers die de taal nog niet machtig zijn:

Horen, Zien en Schrijven

 • Gericht op de schriftelijke verwerking van het Nederlands

 • Leerlingen  kunnen er  vrij zelfstandig mee werken

 • Oefenen in werkboekjes en op de computer 

Horen, Zien en Schrijven is hét NT2-startporgramma waarmee al vele nieuwkomers Nederlands hebben geleerd. Snel en gedegen. Nadat de taal mondeling is aangeboden, gaan leerlingen de stof verwerken  in hun werkboekjes met bijbehorende cd. In de werkboekjes staan lees-, luister en schrijfoefeningen. Ook spelen de leerlingen spelletjes met het nieuwe taalaanbod. 
Er zijn 32 werkboekjes, verdeeld over 4 niveaus. Voor iedere leerling is er dus een passend boekje. Het taalaanbod behandelt aansprekende thema’s zoals school, vrienden, winkelen, familie of vakantie.  
Om leerlingen zelfstandig verder te laten oefenen met de stof, is er het digitale oefenprogramma  Horen, zien en schrijven Digitaal. Alle thema’s komen hierin terug. Leerlingen kunnen op er op iedere computer of tablet mee werken – ook thuis.

 

 

De bovenkamer:

De bovenkamer een kleurrijke grammatica van het Nederlands   –  auteur Josée Coenen

 • Opzoekboek dat leerlingen jaren kunnen gebruiken
 • Legt de Nederlandse taalverschijnselen uit
 • Strookjes met kleuren en symbolen bieden inzicht in de zinsbouw

In het opzoekboek vinden leerlingen allerlei informatie terug over Nederlandse taalverschijnselen die voor hen niet zo vanzelfsprekend zijn. Bijvoorbeeld: hoe bouw je een zin op, hoe vervoeg je een werkwoord, hoe maak je meervoud van woorden, hoe is de zinsmelodie van een vragende zin? Leerlingen leren hoe ze woorden kunnen benoemen en hoe ze een zin kunnen opdelen in zinsdelen. Daarvoor gebruiken ze gekleurde strookjes met symbolen: een visuele aanpak die veel inzicht biedt. 
De bovenkamer is een boek dat leerlingen hun hele onderwijscarrière kunnen gebruiken. Voor docenten is er een Handleiding De bovenkamer. Dit boek licht toe hoe je grammatica met De bovenkamer kunt onderwijzen. De handleiding bevat ook een cd met werkbladen.

De bovenkamer

De meeste taalmethodes veronderstellen vaak voorkennis bij de instructie, bijvoorbeeld: ’Maak zinnen met…’, ‘Vul zinnen aan….’, ‘Maak samenstellingen’ of ‘Maak meervoudsvormen van…’. Het is voor veel docenten niet eenvoudig om deze instructie uit te leggen aan anderstalige leerlingen, die deze voorkennis niet hebben. Daarvoor is De bovenkamer, een kleurrijke grammatica van het Nederlands ontwikkeld.

In deze uitgave legt auteur Josée Coenen de Nederlandse grammatica uit met behulp van foto’s, symbolen en kleuren. De visuele uitleg is een handige steun in de rug voor iedere leerling, maar zeker voor leerlingen die het Nederlands niet als moedertaal hebben.  Voor hen zijn ‘vanzelfsprekendheden’ in de taal immers niet zo vanzelfsprekend.

Het opzoekboek kunnen leerlingen jarenlang zelf gebruiken.  Hoe meer de leerling ermee werkt, hoe minder hij hoeft op te zoeken. Zo gaat de inhoud van het bovenkamer-boek naar de eigen ‘bovenkamer’.

Voor docenten is er een speciale handleiding die uitlegt hoe je De bovenkamer kunt inzetten in de klas. De handleiding geeft achtergrond informatie en geeft voor iedere pagina uit het opzoekboek aan wat geschikt is voor het niveau van de leerling. De handleiding bevat tevens een cd-rom met werkbladen en printbladen voor de strookjes die leerlingen nodig hebben om zinsdelen en woordsoorten te benoemen. Zo zien ze duidelijk hoe een zin in elkaar zit.

Wat staat er in De bovenkamer?

De bovenkamer geeft antwoord op vragen als:

 • Wanneer gebruik je de of het en die of dat?
 • Hoe maak je zinnen en wat is de volgorde van woorden?
 • Hoe vervoeg je werkwoorden?
 • Hoe benoem je woordsoorten?
 • Hoe spreek je het Nederlands uit?

Met gekleurde strookjes leren leerlingen hoe ze zinnen kunnen opdelen in zinsdelen, en hoe ze woorden in een zin kunnen benoemen. Zo zien ze duidelijk hoe een zin in elkaar zit.

De speciale site NT2-onderwijs.nl

Op de website nt2-onderwijs.nl vind je informatie, tips en materialen voor het onderwijs aan anderstaligen. NT2-onderwijs is een gezamenlijk project van Bazalt, HCO en RPCZ.
Bij de downloads op deze site vind je onder meer:

Taal en tekenTaal en Teken

Als hulpmiddel voor technisch lezen bij nieuwkomers heeft het HCO de brochure Taal en teken ontwikkeld. Deze gratis brochure bevat een proeftekst in diverse talen van de meest voorkomende landen van herkomst. Met deze tekst kun je een inschatting maken van het startniveau van de nieuwkomer op het gebied van lezen.

TaalSMARTTaalSMART

De gratis brochure TaalSMART geeft een handig overzicht van alle mogelijke knelpunten in de schoolloopbaan van anderstalige leerlingen.