Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Professionele Leergemeenschap

Leerlingen leren beter als ook hun leraren blijven leren. Leerlingen profiteren er van als leraren niet geïsoleerd voor de klas staan, maar hun werkwijze en resultaten met elkaar delen en samen streven naar betere leerling prestaties. Een professionele leergemeenschap (PLG) creëert de voorwaarden voor deze samenwerking. De Amerikaanse expert op dit gebied Richard DuFour beschrijft een PLG als een cyclisch proces, waarin leidinggevenden en leraren gezamenlijk werken. 

Een PLG richt zich op:

  • het leren van de leerlingen en de opbrengsten
  • het proces hoe je het samen doet
  • het leren van de individuele leraar én het team

Wij kunnen je ondersteunen en adviseren bij het werken in een PLG. 

Uit nationaal en internationaal onderzoek blijkt dat de professionele leergemeenschap (PLG) een succesvolle methode is voor:

  • het focussen op het zo goed mogelijk laten leren van leerlingen;
  • het versterken van de ontwikkeling van lerarenteams.

Bazalt maakte de Nederlandse bewerking van het werk van DuFour: PLG: Leraren leren samen en De 5 essenties van het leidinggeven aan een PLG.

Bij het werken aan een PLG maken we gebruik van het volgende model:

model PLG