Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Download BrochureAlles wat we doen is gericht op resultaat. Om het afgesproken resultaat te garanderen, bieden we een praktische vertaling van de meest recente, op onzerzoek gebaseerde kennis over leren en ontwikkelen.

Onze bronnen: het werk van Robert Marzano, van prof. John Hattie, van Carol Dweck, van Spencer Kagan en meer onderwijswetenschappers en -ontwikkelaars.

Deze manier van werken zorgt voor focus en maakt enthousiasme los bij degenen met wie we samenwerken. 

 

 

Voorbeelden van hoe we deze bronnen uitwerken in workshops en trainingen

Timemanagement (Nooit meer nablijven, Marleen Holtkamp)

Er is veel aandacht voor werkdruk, uitval en werkstress in het onderwijs. Uit recente onderzoeken blijkt dat medewerkers in het onderwijs een verhoogd risico lopen om een burn-out op te lopen en langere tijd uitgeschakeld te zijn. Meer dan in enig ander beroep. Tijd om de werkdruk te verlagen en het werkplezier weer terug te krijgen!

Bazalt ontwikkelde een aanpak voor goed onderwijs om hier werk van te maken, met activiteiten op zowel teamniveau als op individueel niveau.

Aan de slag met timemanagement? Neem vrijblijvend contact met ons op. 

button contact

Growth Mindset (Carol Dweck)

Succes gaat nauwelijks om hoe slim je bent. De internationaal vermaarde psychologe Carol Dweck toonde aan dat een growth mindset (in tegenstelling tot een fixed mindset) heel belangrijk is voor de ontwikkeling van jongeren én volwassenen. Het gaat over het hebben van vertrouwen in je eigen kunnen en weten dat je door oefening kunt groeien.

Een growth mindset draagt bij aan de motivatie van leerlingen, hun leerprestaties, hun doorzettingsvermogen en creativiteit. Docenten kunnen invloed uitoefenen op de mindset van hun leerlingen en een growth mindset bij zichzelf en bij leerlingen stimuleren.

Aan de slag met Growth mindset? Neem dan contact met ons op. 

button contact

Management Drives

Management Drives biedt organisaties een instrument dat verassende en nieuwe inzichten geeft in wat medewerkers, teams en de organisatie motiveert. Bazalt is gecertificeerd partner van Management Drives, waardoor wij dit instrument kunnen inzetten bij jouw (onderwijs-)organisatie.

Interesse? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. 

button contact

Professionele Leergemeenschap en Lessonstudy (Dufour)

Professionele LeerGemeenschap (PLG): uit nationaal en internationaal onderzoek blijkt dat de PLG een succesvolle methode is voor:

 • het focussen op het zo goed mogelijk laten leren van leerlingen;
 • het versterken van de ontwikkeling van lerarenteams.

Lesson Study: het bouwpakket

Lesson Study is een vorm van actie-onderzoek die erop gericht is het leren van kinderen te optimaliseren. Door deze vorm van samenwerken, ontstaat een ‘samen leer cultuur’, passend binnen een Professionele LeerGemeenschap (PLG). Samen met collega’s lessen verbeteren? Leren van en met elkaar? Bekijk hoe leraren met Lesson Study hun onderwijspraktijk direct verbeteren. 

Een PLG opzetten of interesse in een lesson study? Neem contact met ons op. 

button contact

Oplossingsgericht werken - oplossingsgericht coachen

Oplossingsgericht werken is een krachtige, positieve methode om veranderingen bij mensen, teams en organisaties te bewerkstelligen. Tijdens deze training maak je kennis met een aantal belangrijke principes van deze aanpak en de verschillen met een probleemgerichte benadering. Kern van het oplossingsgericht werken is dat de focus ligt op de gewenste situatie i.p.v. op het probleem.

Je weet na afloop van deze training hoe je als docent deze manier van werken in kan zetten om leerlingen, ouders en collega’s te mobiliseren en om  constructieve gesprekken te voeren.

Interesse in een training? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. 

button contact

Mindfullness voor leerlingen

Deze aandachtstraining voor leerlingen heeft positief effect op weerbaarheid tegen stress en het functioneren van leerlingen. Na de training zijn zij zich bewuster van hun emoties. Het klassenklimaat kan door de aandachtstraining verbeteren. De effecten zijn door de universiteit van Amsterdam onderzocht.

Een training voor je leerlingen organiseren? Laat het ons weten. 

button contact

Feedback gesprekken

Feedback versnelt het leren! Dat geldt voor leerlingen, en het geldt voor docenten. Mits de feedback van goede kwaliteit is.

Meer van weten? Laat je gegegevens achter op het contactformulier en wij helpen je verder. 

button contact

Leren zichtbaar maken (John Hattie)

Dit programma, gebaseerd op het onderzoek van John Hattie, brengt de docent naar de essentie van zijn beroep: je leerlingen begrijpen, begrijpen hoe zij gemotiveerd zijn en hoe zij leren. Dat vraagt om een dialoog met je leerling en feed back, en ook met je collega’s. Leren zichtbaar maken plaatst het begrip evidence based in een betekenisvolle context: het wordt pas evidence based als het in de handen van de leraar in interactie met zijn leerlingen betekenis krijgt.

Weten wat Leren zichtbaar maken kan betekenen voor je school? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. 

button contact

Omgaan met rouw & verlies

Het kan op iedere school gebeuren. Een leerling of collega krijgt te maken met een overlijden. Wat kan de school doen? Hoe kun je de leerling of collega ondersteunen?

Neem contact met ons op als je meer wilt weten over protocollen, rouwgroepen of individuele begeleidingen.

button contact

De spil in de school: voor conciërges en andere ondersteuners

Vaak zijn conciërges het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en docenten. Zij moeten dan ook vaardig zijn in praktisch en daadkrachtig handelen, opvangen, doorverwijzen, sussen, helpen of afkoelen.

Goed kunnen communiceren met alle partijen is daarbij essentieel!

Ben je op zoek naar een interactieve workshop, waarin die essentiële vaardigheden centraal staan –en waarin ook veel gelachen wordt? Laat je gegevens achter op het contactformulier. 

button contact

Doelen beschrijven en doelen communiceren (Marzano, Hattie)

Leerdoelen vormen  de ruggengraat van de les. Maar hoe omschrijf je die kort en bondig, haalbaar en motiverend? En hoe ga je hierover met leerlingen in gesprek zodat de leerling zich eigenaar voelt van de doelen?

Aan de slag met leerdoelen?  Wij helpen je graag verder, neem contact met ons op. 

button contact

Goed van start (groepsdynamica)

Een veilig klasklimaat is de basis om goed te kunnen leren. Het begin van het schooljaar is een goed moment om de toon te zetten voor het komende leerjaar. Maar hoe kunnen we dit in het Voortgezet onderwijs of MBO voor elkaar krijgen?

Wij helpen je op weg bij dit cruciale moment, laat het ons weten via het contactformulier. 

button contact

Positief groepsklimaat met klas- en teambouwers

Door regelmatig klas- en teambouwers met je leerlingen te doen, vergroot je de veiligheid in de klas en de motivatie bij de leerlingen om samen te werken.

Een veilig leerklimaat creëren? Wij helpen je graag verder. 

button contact

Professioneel klimaat (Marzano)

In het huidige onderwijs is de docent niet meer de solist die het onderwijs aan een bepaalde groep leerlingen verzorgt, maar deel van een samenwerkend team. Bazalt begeleidt onderwijsteams in hun ontwikkeling naar een professioneel samenwerkend team. Door samen elkaars kwaliteiten te ontdekken en die optimaal te benutten en door aandacht te besteden aan efficiënt communiceren, onderlinge afstemming en vertrouwen. 

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem geheel vrijblijvend contact op.

button contact

Formatief assessment (Shirley Clarke, Dylan William)

Formatief assessment betekent dat je de resultaten van leerlingen niet vergelijkt met die van andere leerlingen maar met die van zijn eerdere resultaten. Dan breng je zijn persoonlijke ontwikkeling in beeld. Hoe doe je dat? Wat zijn de effecten voor de leerlingen? Hoe combineer je dit met summatief toetsen?

Alles van weten? Neem contact met ons op.

button contact

Vluchteling in de klas

De Bazalt Groep heeft veel expertise op het gebied van NT2-onderwijs. Scholen die een opvangklas starten, kunnen wij op de volgende manieren begeleiden:

 1. Met coaching: waar moet je aan denken als je een klas start? Wat heb je nodig om te beginnen? Hoe richt je je klas en je lessen in? Hoe kun je het niveau van de leerlingen bepalen?
 2. Met scholing: gericht op NT2-didactiek (zoals Zien is Snappen), op programma’s voor nieuwkomers (Horen, Zien en Schrijven)
 3. Met materialen: zowel digitaal als op papier, denk met name aan Horen, Zien en Schrijven.
 4. Op sociaal- emotioneel gebied, we kunnen een veilige pedagogisch klimaat helpen creëren. Onder andere door het signaleren van trauma’s, maar ook het bevorderen van groepsvorming.
 5. We starten een speciale interactieve website, waar iedereen alle ontwikkelingen kan volgen en aan kan bijdragen.

Meer weten over de mogelijkheden? Samen selecteren we de aanpak die het beste werkt in jouw situatie. 

button contact

Betrokken leerlingen (Marzano)

Wat kun je doen om je lessen boeiend te maken? Hoe kun je de aandacht van leerlingen vasthouden én hun kennis van de lesstof bevorderen? We benaderen dit thema aan de hand van de onderzoeksgegevens van Robert Marzano vanuit het boek Betrokkenheid – de sleutel tot beter leren.

Wij helpen je graag verder. Stuur ons een bericht via het contactformulier. 

button contact

Het nieuwe Handelingsgericht Werken

Passend onderwijs voor elke leerling. Hoe krijg je het voor elkaar om aan te sluiten bij onderwijsbehoeften van al je leerlingen? Via HGW 2.0 kijken docenten naar het onderwijs door de ogen van hun leerlingen en bepalen wat er nodig is om goed te kunnen leren. Het gaat niet meer om onderwijzen, maar om doen leren.

Aan de slag met HGW 2.0? Neem contact met ons op. 

button contact

Moeilijk gedrag

Het kan met bepaalde leerlingen in de klas moeilijk zijn om les te geven zoals je wilt. Rond dit onderwerp kunnen we met je in gesprek gaan over klassenmanagement, moeilijke groepen (waar het soms escaleert), omgaan met moeilijk gedrag, werken aan verantwoordelijk gedrag, gedragsproblemen, preventief handelen, handelingsgericht differentiëren…..

We nemen graag contact op om jouw situatie door te spreken. Laat je gegevens achter op het contactformulier (geheel vrijblijvend). 

button contact

If you think you can teach: your first year voor startende docenten (Whitaker)

Als beginnend docent bepalen we, meestal aan de hand van de methode, wat er vandaag geleerd gaat worden of de leerling bepaalt zelf wel wat er geleerd gaat worden.

Het leren van leerlingen is echter meer dan alleen kennisoverdracht. In deze training krijgen vooral betrokkenheid, enthousiasme en sociaal emotionele invloed alle aandacht.

Aan het einde van deze training heb je inzicht in:

 •  Wat leren en onderwijzen nu eigenlijk is
 • Waar dan het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid van leerlingen en docenten ligt
 • Welke rol we hebben als docent
 • Welk pedagogisch didactisch handelen effectief is als het om leren gaat

Naast een klein stukje theorie, is de workshop vooral gericht op het ontwerpen van goede effectieve lessen voor lerende jongeren, zodat je er ook direct profijt van hebt in je eigen praktijk.

Interesse in een workshop? Laat het ons weten. 

button contact

Werken aan verantwoord gedrag: win-win (Kagan)

Sommige leerlingen verstoren regelmatig de les. Hoe leer je de leerling verantwoordelijkheid te nemen voor zijn gedrag en alternatief gedrag ontwikkelen?

Weten hoe je dit kunt aanpakken? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. 

button contact

Brein vriendelijk leren

Het brein van de jongeren in je klas is nog volop in ontwikkeling. Dat heeft zeker uitdagende kanten! Weet je hoe je daar mee rekening houdt in je les? In een workshop of serie bijeenkomsten vertellen we je er alles over.

Interesse? Samen selecteren we de aanpak die het beste werkt in jouw situatie.

button contact

Van gemotiveerde docent naar gemotiveerde leerlingen

Motivatie is een voorwaarde voor leren. ‘Iets willen bereiken', ‘enthousiast zijn' en ‘er voor gaan' geven aan dat een leerling gemotiveerd is. Hoe zorg je ervoor dat leerlingen ZIN hebben in leren? En hoe zit het eigenlijk met je eigen motivatie?  

Op zoek naar meer motivatie? Laat het ons weten. 

button contact

NT2

In deze training doe je kennis op over Nt2-onderwijs en word je vaardig in het aanpassen van je taallessen aan de behoeften van anderstalige leerlingen. Je maakt kennis met De bovenkamer en de lessen en methodiek uit Zien is snappen.

Wil je anderstalige leerlingen Nederlands leren, wij helpen je graag verder. 

button contact

SVIB: School Video Begeleiding

Bij SVIB is de ingang je eigen kracht. Dit betekent dat we uitgaat van je natuurlijke kwaliteiten. Door je bewust te zijn van deze kwaliteiten, weet je hoe en wanneer je deze in kan zetten. De SVIB wordt uitgevoerd door een gecertificeerde SVIB-er. Er wordt gewerkt met een protocol om de privacy van een ieder te bewaken.

Leer werken vanuit je kracht. Voor meer informatie laat je je gegevens.

button contact

Met een goede les de deur uit: inspiratie en kennis om ter plekke een goede les te maken

Minder geïnteresseerd in de theorie maar wel in een goed resultaat?

In 1 bijeenkomst gaan we in op je vraag of dilemma door direct praktisch aan de slag te gaan. Al doende vormt zich het theoretisch kader. Je gaat met een goed gebouwde les, een ingevulde rubriek, superschema of een paar uitgewerkte werkvormen de deur uit.

Voor een antwoord op jouw vraag of dilemma, neem je contact met ons op. 

button contact

Doordacht lesgeven (Micheal Fullan)

Het lesmodel Doordacht Lesgeven is bedoeld om je te helpen kennis over optimale leeromstandigheden te integreren in de dagelijkse praktijk. Het is geen formule voor het lesgeven, die precies stap voor stap uitgevoerd dient te worden.

Doordacht Lesgeven geeft een aantal kernideeën die je kunt gebruiken. Elk onderdeel heeft een aangetoond (research based) positief resultaat op de leerprestaties van de leerlingen. Lesgeven is iets dat groeit en leeft en zich ontwikkelt op de persoonlijke manier van elke leraar. Steeds weer aangepast aan de betreffende leerstof en werkvormen en de leerlingen waar je mee te maken hebt.

In elke fase van Doordacht Lesgeven (de start van de les, de instructiemomenten, de verwerking door de leerlingen of de afsluiting)  is het de bedoeling welbewust en professioneel een aantal didactische aanpakstrategieën en werkvormen in te zetten om de les zo effectief mogelijk te maken.

Tijdens de training koppelen we het model met de strategieën rechtstreeks aan je dagelijkse lessen. De inzichten uit Doordacht Lesgeven kun je dus de volgende dag direct toepassen.

Wil je hiermee aan de slag? Neem vandaag nog contact met ons op. 

button contact

Activerende werkvormen (Kagan Coöperatief Leren)

De leerlingen aan het werk! Met praktische en goed doordachte coöperatieve werkvormen structureer je je lessen en de communicatie tussen de leerlingen over de inhoud.

Wil je daar alles van weten? Laat het ons weten. 

button contact

Wat is een goede les

Door slechts een paar eenvoudige ingrediënten toe te voegen aan je lessen, worden deze vaak al afwisselender en energieker.

Weten wat je kunt doen? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. 

button contact

Flitsbezoek

Flitsbezoeken zijn kort maar levert je als leidinggevende veel informatie! Tijdens een Flitsbezoek richt je je op de essenties van een goede les. Met de daar aan gekoppelde reflectieve dialoog ontwikkel je een reflectieve houding bij de docent. Zo ontstaat een continue cyclus van zelfanalyse en verbetering.

Weten hoe je een flitsbezoek uitvoert? Neem contact met ons op. 

button contact

Coaching

Individuele begeleiding voor de docent die in zijn ontwikkeling stagneert, om welke reden dan ook. We bezoeken lessen en voeren doelgerichte gesprekken met de docent.

Directe ondersteuning daar waar het nodig is? Neem vandaag nog contact op.

button contact

Onderwijskundig verandermanagement (Marzano, Fullan)

Hoe kun je leiding geven aan onderwijskundige veranderingen? We starten bij het in beeld brengen van waar je nu bent en vervolgens kijken we waar je heen wilt. Welke stappen zijn nodig? Hoe doet je dat met je team? Maak je de juiste keuzes? Wij zorgen er voor dat de stap die je neemt direct effect hebben in de praktijk.

Veranderingen laten slagen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

button contact

Wat werkt in de klas

Centraal staan 9 didactische strategieën die even zovele kansen zijn tot verbetering van de leerresultaten. Per strategie is er een workshop. Welke workshop je wilt volgen wordt bepaald na de algemene introductie op het onderdeel Didactische aanpak.

Een workshop op school organiseren? Neem vandaag nog contact met ons op. 

button contact

Team coaching - team communicatie

Teams die goed met elkaar samenwerken en communiceren zijn succesvoller in hun ontwikkeling. Gemeenschappelijke en persoonlijke doelen worden dan eerder bereikt. Soms ervaren scholen echter dat vergaderingen stroef verlopen, het maken en nakomen van afspraken niet lukt of dat er onderlinge irritaties zijn binnen het team. Op die scholen is onderwijsontwikkeling eerder een frustratie dan een succes.

Neem contact met ons op voor meer informatie. 

button contact

Differentiatie

Om het uiterste uit elke leerling te halen moet je als docent wel differentiëren. Je wilt immers tegemoet komen aan verschillen.

Maar hoe doe je dat op eenvoudige wijze? Wij helpen je graag verder. 

button contact

Leidinggevende communicatie

Centraal staat de ontwikkeling van leidinggevende communicatieve vaardigheden binnen de eigen schoolcontext. Door reflectie en analyse van videobeelden krijgen we inzicht in je kwaliteiten en krijgen we zicht op welke communicatieve vaardigheden je  nog (verder) kunt ontwikkelen.

Wil je werken aan je communicatieve vaardigheden als leidinggevende, neem vandaag nog contact met ons op.  

button contact

Presentatie technieken

Wil je actief werken aan je eigen presentatievaardigheden?

Want, hóe zeggen we de dingen precies? Onze boodschap staat (of valt) met de manier waarop we onszelf en onze boodschap presenteren. De woorden, de context en (om)weg die we daarvoor kiezen, zijn daarbij van belang. En niet minder belangrijk: onze lichaamstaal. Zeggen onze woorden ook hetzelfde als wat ons lichaam uitzendt?

Wij helpen je graag verder, neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

button contact

Effectief lesgeven (Marzano)

Heeft iedereen op school voor ogen hoe je effectief les geeft? En spreek je daarover dezelfde taal, zodat je inhoudelijk met elkaar in gesprek kunt gaan om samen te werken aan nog beter onderwijs voor de leerlingen op school?

De Kunst en Wetenschap van het Lesgeven van Marzano biedt zo’n model. Het geeft een kader met effectieve onderwijsstrategieën op didactisch en pedagogisch vlak en klassenmanagement.

Meer informatie? Samen selecteren we wat het beste werkt in jou situatie. 

button contact

De Reflectieve leraar - eigen ontwikkeling van de docent (Marzano)

Onderwijzen is een vaardigheid. En zoals geldt voor elke vaardigheid: oefening baart kunst. Dit boek behandelt hoe leraren steeds beter kunnen worden door het stellen van persoonlijke  doelen, gerichte oefening en feedback, en met observaties en discussies over het lesgeven. Daarbij wordt uitgegaan van Marzano’s model voor goed onderwijs. Het stimuleren van leraren om te werken aan hun professionaliteit is het belangrijkste wat we kunnen doen om de onderwijspraktijk te verbeteren.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. 

button contact

Professionele cultuur - onderlinge communicatie en feedback

In veel onderwijsorganisaties werkt de ontstane politiek-ambtelijke cultuur onderwijsvernieuwingen en onderwijsverbeteringen tegen. Een voorwaarde voor onderwijsontwikkeling is een professionele cultuur in de school, waarin kwaliteit leidend is. De kern van de professionele cultuur zit in het uitgangspunt dat iedereen gelijkwaardig is als mens, maar als professional niet iedereen gelijk is: zogenoemde 'erkende ongelijkheid'. Hiermee wordt onderkend dat ieders kwaliteiten op een verschillend vlak liggen. 

Als dat uitgangspunt duidelijk is, kun je mensen aanspreken op hun (eigen) kwaliteiten en kun je openlijk met elkaar bespreken welke ontwikkelpunten er zijn.

Werken aan de professionele cultuur van je organisatie? Wij helpen je graag verder. 

button contact

21e eeuw vaardigheden (Marzano)

Welke vaardigheden hebben onze leerlingen later in hun volwassen leven nodig? Ze leren nu al voor een leven lang leren en voor beroepen die nu nog niet bestaan. Een combinatie van cognitieve en conatieve vaardigheden blijkt zowel persoonlijk als maatschappelijk relevant en is onontbeerlijk in het leerlandschap van de 21ste eeuw.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Laat het ons weten. 

button contact

Omgaan met social media (o.a. cyberpesten) voor docenten (en ouders)

Thema’s die de revue kunnen passeren zijn: Wat doen onze kinderen op het internet? Hoe gebruiken ze social media? Wie leert hen hier goed mee om te gaan? Welke verantwoordelijkheid hebben de verschillende partijen als school, docenten, ouders en de jongeren zelf? Maar ook gaming, privacy en cyberpesten komen aan bod.

Niet alleen de negatieve aspecten maar ook de positieve en vooral de constatering dat internet en sociale media diep in het leven van onze pubers zit.

Op dit moment is met name het gebruik van Whatsapp en Instagram het probleem waar scholen en ouders mee te maken hebben, net als 24/7 bereikbaar zijn, vermoeidheid en FOMO (fear of missing out).

Een workshop organiseren op school? Neem vrijblijvend contact met ons op. 

button contact

Anti pestprogramma's

Hoe kun je pesten voorkomen? En als het dan toch gebeurt, hoe kun je  het stoppen? Neem vandaag contact met ons op. 

button contact

Peer mediation

Peer-mediation is conflictbemiddeling tussen leeftijdsgenoten. Peer-mediation is ontstaan in het onderwijs, waar het wordt ingezet in concrete conflictsituaties (bijvoorbeeld ruzie op het schoolplein) en doorgaans onderdeel is van een programma gericht op empowerment van leerlingen/studenten. Ervaringen in de praktijk en onderzoek laten zien dat de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van conflicthantering een positief effect hebben op het sociale klimaat in en rond de school. Peer-mediation is daarmee een instrument om pestgedrag tegen te gaan en participatie aan leer- en groepsprocessen mogelijk te maken.

Interesse? Neem vandaag nog contact met ons op. 

button contact

Interim werk

Een interimmer nodig?

Laat het ons weten. 

button contact

Coöperatief Vergaderen

Meer halen uit je vergaderingen? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

button contact

Brein vriendelijk onderwijs (Jensen, Kagan

Benieuwd naar de mogelijkheden? Laat je gegevens achter. 

button contact

Non-verbale representaties en superschema's (Marzano)

Weten wat non-verbale representaties en superschema's voor je groep kunnen betekenen? Vul geheel vrijblijvend het contactformulier in. 

button contact