Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

De 21e eeuw snelt voort en het tempo van veranderingen neemt toe, terwijl het onderwijs niet veel verandert. De bezorgdheid over de gevolgen van een ontoereikend onderwijssysteem op de economische en industriële ontwikkeling neemt toe. Het onderwijssysteem zal op elk niveau grote veranderingen moeten ondergaan. De school moet het initiatief nemen bij deze cultuurwijziging. 

Leerlingen hebben in de toekomst kennis nodig die nu nog niet beschikbaar is, en die we ze dus ook niet kunnen leren. Om leerlingen toch goed uit te rusten voor de toekomst, moeten scholen hen vaardigheden aanleren.

Onderwijsmodel

Op basis van onderzoek presenteren Robert Marzano en Tammy Heflebower een onderwijsmodel dat is gebaseerd op 5 essentiële vaardigheden, die ze samen de 21st century skills noemen. Een leermodel aan dat zich richt op cognitieve vaardigheden (eigenschappen die de leerling nodig heeft bij zijn studie) en conatieve vaardigheden (eigenschappen die de leerling nodig heeft in de omgang met anderen). Vaardigheden die we in deze tijd niet kunnen missen. 

 

klaar voor de 21e