Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Effectief Leiderschap kan 2 jaar leerwinst opleveren voor de leerlingen op school. 

De kenmerken van ons aanbod:

√ Via 3 aspecten van onderwijskundig beleid naar beter onderwijs

√ Een cultuur van leren van én met elkaar voor duurzame kwaliteitsontwikkeling

√ Focus op professionele ontwikkeling van leraren én de inhoud van het onderwijs

√ Gericht sturing geven aan schoolontwikkeling

√ Op basis van bevindingen uit onderzoeken van toonaangevende wetenschappers

√ Gecombineerd werken aan schoolontwikkeling, jouw persoonlijke ontwikkeling en voldoen aan de eisen voor herregistratie voor het schoolleidersregister  

 

3 aspecten van onderwijskundig beleid

 • Hoe geef ik sturing aan het realiseren van goed onderwijs?
 • Wat leidt tot aantoonbaar beter leren?
 • Hoe verander ik met betrokkenheid en resultaat?

Deze 3 aspecten zijn leidend binnen onze trajecten voor schoolontwikkeling en professionalisering (coaching, begeleiding, trainingen en opleidingen) voor educatief leiderschap. 

schema onderwijskundig beleid

Leren van en met elkaar

Duurzame kwaliteitsontwikkeling vraagt een cultuur van leren van en met elkaar om het onderwijs steeds beter te maken. Het starten van een Professionele Leergemeenschap biedt uitkomst. 

Meer lezen? Ga naar het thema Professionele Leergemeenschap.

Professionele ontwikkeling en inhoud onderwijs

Voor loopt schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van het team altijd samen. Alleen op die manier kunnen we leraren betrokken krijgen en in de startblokken krijgen voor schoolontwikkeling. De focus leggen wij in trajecten dus altijd op de professionele ontwikkeling van de leraren én de inhoud of werkwijze binnen het onderwijs.

 

Sturing geven aan schoolontwikkeling

Wanneer je systematisch naar een nieuwe situatie toewerkt is het belangrijk vanuit een duidelijke visie steeds in beeld te hebben hoe het er voor staat en wat de volgende stap is. Het is belangrijk de volgende zaken in beeld te hebben:

 • Welke professionele ontwikkeling is bij (een deel van) mijn collega's of bij mij nodig?
 • Hoe organiseren we betrokkenheid bij de collega's?
 • Hoe werken we aan de beoogde resultaten?

Het is van belang deze thema's te monitoren en actieplannen waar nodig bij te stellen. Graag maken we samen met jou een implementatie ontwerp voor jouw school of bestuur.  

Toonaangevende wetenschappers

We ondersteunen bestuurders, bovenschools managers, schoolleiders en andere leidinggevende onderwijsprofessionals met vooruitstrevende processen om ontwikkeling en verandering te realiseren. We putten daarbij uit de kennis van toonaangevende onderwijswetenschappers. 

 • Robert Marzano (11 factoren van invloed op prestaties)
 • Michael Fullan (veranderen met resultaat)
 • Richard DuFour (professionele leergemeenschap)
 • Spencer Kagan (coöperatief leren)
 • Eric Jensen (breinvriendelijk onderwijs)

We vertaalden hun inzichten naar de Nederlandse onderwijspraktijk. Deze inzichten zijn direct toepasbaar gemaakt in onze uitgaven, adviestrajecten, trainingen en coaching. 

We bieden gestructureerde programma's voor schoolontwikkeling, waarmee een bestuurder of onderwijsmanager het leerklimaat op school nog beter kan maken. Deze programma's sluiten aan bij de praktijk en hebben een bewezen positief effect op de leerprestaties. Bekijk de programma's.

Schoolleidersregister

Naast de gecertificeerde opleidingen voor herregistratie, werken wij er ook aan om op maat trajecten op te nemen in het schoolleidersregister. Lees meer over het schoolleidersregister...

 

button download de folder