Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

De programma's voor schoolontwikkeling zijn gebaseerd op research en zijn zo uitgewerkt dat je ze tot authentieke werkwijzen kunt maken.

 

  • Professionele Leergemeenschap 
  • Leren zichtbaar maken: een programma dat je helpt in beeld te brengen welke impact je hebt op het leren van jouw leerlingen. 
  • Marzano Research: Focus op professie: een programma gericht op professionele ontwikkeling van leraren vanuit het model voor effectief lesgeven.
  • Kagan Coöperatief Leren: Een beproefd pedagogisch en didactisch repertoire voor coöperatief leren gericht op betrokkenheid, interactie en verbondenheid. Hiermee creëert u goed klassenmanagement en komt u tegemoet aan onderwijs- en andere behoeften van leerlignen, zoals praten, samenwerken en bewegen. 
  • KIJK! / het jonge kind: een programma gericht op het in beeld brengen van de ontwikkeling van het (jonge) kind. 
  • NT2: een programma dat gericht is op de goede opvang van vluchtingenkinderen en andere nieuwkomers. Bij de implementatie is een specifieke rol weggelegd voor de schoolleider.