Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

logo schoolleidersregister

Schoolleiders spelen een cruciale rol in de kwaliteit van het onderwijs. Er wordt van u ook verwacht dat u voortdurend werkt aan uw professionele ontwikkeling. In het Schoolleidersregister PO legt u deze ontwikkeling vast. Per 1 januari 2018 moet elke schoolleider in het register geregistreerd zijn.

Registratie en herregistratie

Wanneer u zich als schoolleider registreert als RDO of RADO, dient u zich elke vier jaar te herregistreren. Na uw eerste registratie heeft u de vrijheid om een professionaliseringsroute te kiezen die het beste bij u en uw schoolontwikkeling past. Zo kunt u afhankelijk van uw praktijk en behoefte kiezen voor:

 Een door de NVAO-geaccrediteerde master die aansluit bij de beroepsstandaard;
 Professionaliseringsthema’s: formeel leren;
 Professionaliseringsthema’s: informeel leren;
• Professionaliseringsthema’s: een combinatie van formeel en informeel leren.

Na uw registratie kiest u een van de routes en maakt u een plan voor verdere ontwikkeling en geeft u uw keuze aan in het register. Het is altijd mogelijk om tussentijds uw keuze aan te passen door bijvoorbeeld een andere leerroute of ander thema te kiezen. 

Advies en begeleiding

Bazalt helpt u graag bij de (her-)registratie. 

Denk aan de volgende mogelijkheden:

1. Opleidingen die zijn gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO voor formeel leren.

 

 • Persoonlijk Leiderschap (thema 1: Persoonlijk Leiderschap)
  Een duidelijke visie op onderwijs en je persoonlijk leiderschap hierbinnen kun je vertalen naar je team t.b.v. een collectieve visie en ambitie.
  √ Bewustwording van de leiderschapsstrategieën die je inzet en het effect dat deze hebben. 
  √ Zicht op de verschillende effectieve leiderschapstaken en jouw kwaliteiten hierbinnen.
   
 • Strategisch Leiderschap (thema 2: Regie & Strategie)
   √
  De inrichting van het onderwijs, de structuur en cultuur van de organisatie, HR-beleid en bedrijfsvoering benutten om optimale condities te scheppen voor de ontwikkeling van kinderen.
  √ Analyse en evaluatie van deze 4 sturingsdomeinen bij jou op school.
  √ Werken aan een visie en plan van aanpak voor strategisch leiderschap. 
   
 • Educatief leiderschap (thema 3: Kennis- en Kwaliteitsontwikkeling)  
  Bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek benutten voor het verbeteren van het leren van leerlingen.
  √ De kracht van formatieve evaluatie als bron voor externe verantwoording en interne kwaliteitsontwikkeling benutten. 
  √ De doelen van je organisatie als geheel en de professionele ontwikkeling van leraren met elkaar verbinden. 
   
 • Uitgaan van verschillen (thema 5: Omgaan met verschillen)
  √  
  Verschillen op klas, team, school en omgevingsniveau benutten voor optimale leer- en ontwikkelingsresultaten voor alle kinderen. 
  √ Je visie en schoolcultuur rondom het weken met verschillen vertalen naar een effectieve schoolstructuur en schoolsystemen.
  √ Je eigen school en funtioneren onderzoeken vanuit het thema 'Uitgaan van verschillen). 
   
 • Leidinggeven aan educatieve veranderprocessen (thema 6: Leidinggeven aan verandering) 
  √ De eigen situatie vanuit stuurprincipes voor verandering doelgericht beïnvloeden.
  √ Het niveau van complexiteit van het veranderthema herkennen en daarbij passende leiderschapsinterventies kiezen.
  √ Weten op welke wijze je de borging van een verandering kunt inbedden in je kwaliteitssystemen en werkprocessen. 
   


Individueel deelnemen aan een van deze opleidingen? Bekijk het actuele aanbod

2. Trainingen en opleidingen die zijn aangemerkt in het PO Schoolleidersregister als bron voor informeel leren: Training Flitsbezoeken

 3. Andere vormen van professionalisering die zijn aangemerkt als bron voor informeel leren, zoals de programma's van Marzano Research, Leren Zichtbaar Maken, de start van een PLG, begeleiding van Lesson Study en meer. Bekijk het overzicht.

 4. Persoonlijk advies en begeleiding bij de keuze voor thema’s waarop u zich verder wil ontwikkelen en/of het opstellen van een professionaliseringsplan.

U heeft na uw registratie waarschijnlijk al professionalisering gevolgd: bijeenkomsten, congressen, trainingen. Dit zijn vaak bronnen van formeel en informeel leren zijn die u al kunt opnemen in het Schoolleidersregister PO. Wij kunnen deze activiteiten samen met u in kaart brengen en zo gericht advies geven over een logisch volgende stap.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over alle mogelijkheden, de procedure van registratie en herregistratie, of persoonlijk advies en begeleiding bij uw professionele ontwikkeling contact op met Anne-Marie Dogger-Stigter via of 06-21823360

button Bekijk de uitgaven