Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Met ons trainingsaanbod op locatie bieden we trainingen, programma's, opleidingen en trajecten die we geheel naar jouw behoefte kunnen samenstellen. Wij stemmen af op jouw situatie en zorgen ervoor dat doelstellingen ook daadwerkelijk worden behaald.


De essenties

logo schoolleidersregister PO√ Zicht op invloeden van ontwikkelingen in de 21e eeuw op je school en welke implicaties deze hebben.
√ Een heldere visie op leren in de toekomst.
√ Een plan van aanpak om vanuit deze visie naar een vsie van de school te komen. 

Lees meer...

De essenties

logo schoolleidersregister PO√ Verschillen op klas, team, school en omgevingsniveau benutten voor optimale leer- en ontwikkelingsresultaten voor alle kinderen.
√ Je kunt de visie en schoolcultuur rondom het werken met verschillen vertalen naar een effectieve schoolstructuur en effectieve schoolsystemen waarin basisondersteuning en extra ondersteuning in het kader van Passend Onderwijs de dagelijkse routines ondersteunen. 
√ Je eigen school en functioneren onderzoeken vanuit het thema 'Uitgaan van verschillen'

Lees meer...

De essenties

logo schoolleidersregister PO√ De inrichting van het onderwijs, de structuur en cultuur van de organisatie, HR-beleid en bedrijfsvoering benutten om optimale condities te scheppen voor de ontwikkeling van kinderen.
√ Analyse en evaluatie van deze 4 sturingsdomeinen bij jou op school.
√ Werken aan een vsie en plan van aanpak voor strategisch leiderschap.

Lees meer...

De essenties

logo schoolleidersregister PO√ Een duidelijke visie op onderwijs en je persoonlijk leiderschap hierbinnen kun je vertalen naar je team t.b.v. een collectieve visie en ambitie.
√ Bewustwording van de leiderschapsstrategieën die je inzet en het effect dat deze hebben.
√ Zicht op de verschillende effectieve leiderschapstaken en jouw kwaliteiten hierbinnen. 

Lees meer...

De essenties

logo schoolleidersregister PO

  Zicht op wat een Professionele Leergemeenschap voor je school kan betekenen om het leren van leerlingen te versterken.
  Concreet aan de slag om je school te ontwikkelen naar een professionele leergemeenschap.
  Leren hoe je als leider van een PLG een PLG-proces aan kunt sturen. 

 

Lees meer...

De essenties

logo schoolleidersregister PO Bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek benutten voor het verbeteren van het leren van leerlingen. 
 De kracht van formatieve evaluatie als bron voor externe verantwoording en interne kwaliteitsontwikkeling kennen.
 De doelen van uw organisatie als geheel en de professionele ontwikkeling van leraren met elkaar verbinden.

Lees meer...

De essenties

√ In één dagdeel de essenties van goed kleuteronderwijs voor ogen
√ Zicht op de specifieke wijze waarop jonge kinderen spelenderwijs leren
√ De betekenis van 'betrokkenheid' voor het aanbod en de rol van de leraar

Lees meer...

De essenties

√ Onderwijskundige leiderschapsprincipes kennen en kunnen toepassen bij de implementatie van Kagan Coöperatief Leren
√ Goed voorbereid vanuit verschillende invalshoeken kennis en inzichten omtrent de implementatie van Kagan Coöperatief Leren kunnen opzetten en monitoren in de eigen situatie
√ Een aantal praktische invoeringsinstrumenten gebruiksklaar hebben, research-based kunnen werken met doelniveaus, inclusief succescriteria.

Een training Educatief Leiderschap waarbij het implementatieproces van Coöperatief Leren vanuit alle facetten stap voor stap verdiept wordt. Iedere deelnemer kan de research in de eigen praktijksituatie vorm geven en praktisch aan de slag.

Lees meer...

De essenties

logo schoolleidersregister PO√ De eigen verandersituatie vanuit stuurprincipes voor verandering doelgericht beïnvloeden.
√ Het niveau van complexiteit van het veranderthema herkennen en daar bij passende leiderschapsinterventies kiezen.
√ Weten op welke wijze je de borging van een verandering kunt inbedden in je kwaliteitssystemen en werkprocessen.

Lees meer...

De essenties 

√ In 1 dag leren hoe je vergaderingen effectief in kunt vullen.
√ Betere besluitvorming en meer betrokkenheid in de vergaderingen.
√ Vergaderingen als plaats om samen te leren, met elkaar te praten over gezamenlijke problemen en oplossingen.

Lees meer...

Pagina 1 van 2