Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

De essenties

√ Op de hoogte zijn van de dingen die spelen op uw school en in de klassen.
√ Leraren kansen bieden om nóg beter te worden in hun vak.
√ Ervaren hoe u vulling kunt geven aan uw rol als onderwijskundig leider.

Doelgroep(en)

Leidinggevenden of mensen met leidinggevende taken in het primair en voortgezet onderwijs: (adjunct)directeuren, IB-ers en/of bouwcoördinatoren Schoolleidersregister Het traject ‘Flitsbezoek’ is opgenomen als bron voor informeel leren bij het professionaliseringsthema ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’ van het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat het traject ‘Flitsbezoek’ gedeeltelijk aansluit bij het genoemde thema en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op dit thema via informeel leren.

Doelen/resultaat

Als u de training heeft afgerond, bent u in staat om:

 • Snel goed op de hoogte te zijn van de kwaliteit van de lessen in uw school.
 • In korte tijd veel leraren het gevoel geven dat wat zij doen, ertoe doet.
 • Zonder beoordelend te zijn, sturing te geven aan onderwijsinhoud.
 • Een reflectief klimaat te creëren in uw school, waarbij het gewoon wordt om na te denken over professioneel handelen.
 • Zonder oordeel de juiste vragen te stellen, vanuit gelijkwaardigheid.
 • Leraren krachtig te maken op uw school!
Inhoud & Werkwijze

Tijdens deze cursus krijgt u inzicht, kennis, maar gaat u ook Flitsbezoeken samen voorbereiden en uitvoeren in een school. De cursus zal zich vooral richten op de basishouding van gelijkwaardigheid en het niet oordelen en vraagt van u bereidheid zich reflectief op te stellen. De opbouw van de cursus ziet er als volgt uit:

Dagdeel 1:

 • Achtergrond van de methodiek
 • Focus van het Flitsbezoek
 • Observaties (we gaan daadwerkelijk 2 klassen in!)
 • Elementen van de Reflectieve vraag
 • Formuleren van de reflectieve vraag
 • Praktijkopdracht

Dagdeel 2:

 • Terugblik
 • Comfortzone van de leraar
 • Niveau van de leraar en de Reflectieve Vraag
 • Observaties (we gaan daadwerkelijk 2 klassen in!)
 • Formuleren van de Reflectieve Vraag
 • Afsluitende opdracht

Dagdeel 3:

 • Terugblik
 • Reflectieve Vragen op 3 niveaus
 • Observaties (we gaan daadwerkelijk 2 klassen in!)
 • Nogmaals een Reflectieve Vraag formuleren
 • Oriënteren op de Reflectieve Dialoog
 • Ideeën voor implementatie van het Flitsbezoek Het met goed resultaat afsluiten van deze training geeft recht op een certificaat ”Flitsbezoeken”.

Voor het behalen van het certificaat wordt een aanwezigheidsverplichting van 100 % gehanteerd, daarnaast is er de verplichting tot het inbrengen van observaties en reflectieve vragen.

(Verplichte) literatuur

flitsbezoek 2 600x600

Flitsbezoek

 

Interesse in een training op uw school? 

nu offerte aanvragen 
                (geheel vrijblijvend)

 

De training individueel volgen? Bekijk het actuele aanbod.

Bewaren