Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

De essenties

logo schoolleidersregister PO√ De eigen verandersituatie vanuit stuurprincipes voor verandering doelgericht beïnvloeden.
√ Het niveau van complexiteit van het veranderthema herkennen en daar bij passende leiderschapsinterventies kiezen.
√ Weten op welke wijze je de borging van een verandering kunt inbedden in je kwaliteitssystemen en werkprocessen.

Doelgroep(en)

Geregistreerde schoolleiders, stafmedewerkers onderwijskwaliteit

Doelen/ resultaat
 • Je kunt vanuit een denkkader voor een educatieve verbetercultuur reflecteren op een veranderthema binnen je schoolontwikkeling.
 • Je kunt hun eigen situatie vanuit stuurprincipes voor verandering doelgericht beïnvloeden. 
 • Je weet wat belangrijk is voor het creëren van draagvlak en eigenaarschap en kunt dit toepassen binnen je eigen veranderonderwerp.
 • Je kent en herkent het niveau van complexiteit van het veranderthema voor de betrokkenen en kunt de daar bij passende leiderschapsinterventies inzetten.
 • Je kunt een analyse maken van een verandersituatie (doelgroep, context, inhoud) en een plan van aanpak opzetten en uitvoeren.
 • Je kunt jezelf typeren in een stijl van leidinggeven (inclusief daarbij passende taken ) en op basis hiervan heb je zicht op je persoonlijke profiel van leiderschapstaken en weet waar je sterke kanten en je ontwikkelpunten liggen.
 • Je kunt een stuurteam inrichten en op transparante wijze de stappen in het veranderproces communiceren met alle betrokkenen en implementeren.
 • Je kunt leiding geven aan een team en individuele leraren, gericht op betrokkenheid en resultaat.
 • Je weet op welke wijze je de borging van een verandering kunt inbedden in je gangbare kwaliteitssystemen en werkprocessen en kunt de borging voor je veranderonderwerp realiseren.
 
Inhoud & Werkwijze

In de bijeenkomsten wisselen we informatieblokken over theorie af met reflectie activiteiten en interactie. Daarnaast krijgt iedere deelnemer concrete opdrachten om in de praktijk mee aan de slag te gaan. Deze opdrachten staan steeds centraal in de volgende bijeenkomst. Hierbij komen onder andere de volgende inhouden aan de orde:

 • Analyse veranderonderwerp
 • 21 leiderschapstaken
 • Niveau 1 en 2 verandering
 • Stuurprincipes
 • Verwachtingen – draagvlak
 • Stuurteam
 • Betrokkenheid
 • Borging

De opleiding in zijn geheel sluiten wij af met een eindopdracht waarin de deelnemers hun veranderonderwerp en plan van aanpak presenteren gerelateerd aan de theorie en inhouden die in de bijeenkomsten aan de orde zijn geweest.

 Omvang

9 dagdelen

Literatuur

passiekracht 1wat werkt leiderschap op schoolgroeien als gespreksleiderCooperatief vergaderen

Verplicht:  

 • Fullan,M. & St. Germain,C.(2010) Passie & Kracht in schoolontwikkeling, Handboek voor het creëren van een verbetercultuur. Vlissingen: Bazalt.
 • Marzano, R.J., Waters,T. & McNulty, B.A. (2010). Wat Werkt: Leiderschap op school, Van research naar resultaat. Vlissingen: Bazalt.
 • Garmston, R.J. & Zimmerman, D.P. (2015). Groeien als gespreksleider, Omgaan met lastige situaties in een vergadering, training en PLG. Vlissingen: Bazalt.
 • Fullan, M. & Hargreaves, A. (2013). Professioneel kapitaal, De transformatie van het onderwijs in elke school. Den Haag: Stichting Duurzaam Leren
 • Kagan,S., Kopmels, D. & Jaeger, B. de(2015). Coöperatief Vergaderen, Een complete aanpak voor actief vergaderen met betrokken deelnemers. Vlissingen: Bazalt. 
SBU

85

Interesse in een training op school? 

nu offerte aanvragen 
                (geheel vrijblijvend)

De training individueel volgen? Bekijk het actuele aanbod.

Bewaren