Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

De essenties

logo schoolleidersregister PO√ Een duidelijke visie op onderwijs en je persoonlijk leiderschap hierbinnen kun je vertalen naar je team t.b.v. een collectieve visie en ambitie.
√ Bewustwording van de leiderschapsstrategieën die je inzet en het effect dat deze hebben.
√ Zicht op de verschillende effectieve leiderschapstaken en jouw kwaliteiten hierbinnen. 

Doelgroep

Leidinggevenden

Deze opleiding is gecertificeerd als formeel aanbod door het Schoolleidersregister PO ten behoeve van de herregistratie bij thema 1: Persoonlijk Leiderschap.

Doelen/ resultaat
 • Je hebt inzicht in jouw manier van leiderschap en in je drijfveren
 • Je hebt zicht op jouw waarden en mentale modellen en kunt die situationeel aan- en toepassen
 • Je hebt een duidelijke visie op onderwijs en je persoonlijk leiderschap hierbinnen en kunt deze vertalen naar het team t.b.v. een collectieve visie en ambitie
 • Je bent je bewust van de leidersschapsstrategieën die je inzet en het effect dat deze hebben. Indien nodig kun je je strategieën bijstellen.
 • Je hebt zicht op de verschillende effectieve leiderschapstaken en waar je kwaliteiten liggen in relatie tot deze leiderschapstaken
 • Je kunt reflectie en feedback inzetten als mogelijke oplossing voor verbetering.
 • Je bent je bewust van hoe je communicatie inzet in de school en waar verbeterpunten liggen
Omvang

9 dagdelen

Inhoud en werkwijze

In deze opleiding maken we gebruik van Management Drives .m.v. gecertificeerde adviseurs. Je krijgt een persoonlijke rapportage waarin de leiderschapscapaciteiten, valkuilen en drijfveren in kaart zijn gebracht en hoe deze elkaar kunnen versterken. Vervolgens ga je gericht aan de slag in je werk met de aanbevelingen n.a.v. de rapportage die zijn blootgelegd d.m.v. Management Drives. Waarna je je ervaringen presenteert en hier op reflecteert. Je gaat dus concreet aan de slag om jouw persoonlijk leiderschap te ontwikkelen. Hierbij stellen we de volgende inhouden aan de orde:

 • leiderschap & drijfveren
 • waarden & mentale modellen & situationeel aan- en toepassen
 • visie op onderwijs & persoonlijk leiderschap hierbinnen
 • naar een collectieve visie & ambitie
 • leidersschapsstrategieën
 • 21 effectieve leiderschapstaken
 • reflectie & feedback
 • communicatie

De opleiding in zijn geheel sluiten wij af met een eindopdracht waarin de verschillende onderdelen van de opleiding naar voren komen.

Literatuur

wat werkt leiderschap op school

 • Management Drives, Mastering Leadership, 2015
 • Marzano, R.J., Waters,T. & McNulty, B.A. (2010). Wat Werkt: Leiderschap op school, Van research naar resultaat. Vlissingen: Bazalt.
 • Fullan, M. & Hargreaves, A. (2013). Professioneel kapitaal, De transformatie van het onderwijs in elke school. Den Haag: Stichting Duurzaam Leren

Aanbevolen literatuur

 • S. Covey, De 7 eigenschappen van effectief leiderschap

 

nu offerte aanvragen
                         (geheel vrijblijvend)

De training individueel volgen? Bekijk het actuele aanbod.