Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

De essenties

logo schoolleidersregister PO√ Zicht op invloeden van ontwikkelingen in de 21e eeuw op je school en welke implicaties deze hebben.
√ Een heldere visie op leren in de toekomst.
√ Een plan van aanpak om vanuit deze visie naar een vsie van de school te komen. 

 

Doelgroep

Leidinggevenden

Deze opleiding is gecertificeerd als formeel aanbod door het Schoolleidersregister PO ten behoeve van de herregistratie bij thema 7: Toekomstgericht inderwijs.

Doelen en resultaat 
 • Je hebt verkend welke invloed ontwikkelingen in de 21e eeuw hebben op de school als geheel (de leerling, het leren, de leraar, het team, de schoolleider, de ouders etc) en welke implicaties deze ontwikkelingen hebben.
 • Je kunt binnen de context van de school keuzes maken met betrekking tot verschuivingen en ontwikkelingen in de samenleving.
 • Je weet hoe je om kunt gaan met ontwikkelingen die op je afkomen en kunt verantwoord afwegingen maken hoe hier mee om te gaan richting alle betrokkenen binnen de school.
 • Je hebt een visie gevormd op leren in de toekomst.
Omvang

7 dagdelen

Inhoud en werkwijze

In de bijeenkomsten wisselen we informatieblokken over theorie af met reflectie activiteiten en interactie. Daarnaast krijgt iedere deelnemer concrete opdrachten om in de praktijk mee aan de slag te gaan. Deze opdrachten staan steeds centraal in de volgende bijeenkomst. Zo werk je concreet aan een visie & plan van aanpak op toekomstgericht onderwijs voor je school. Inhouden die aan de orde komen zijn onder andere:

 • Recente (wetenschappelijke) kennis over leren
 • Trends
 • Technologische mogelijkheden
 • Invloed van ontwikkelingen & implicaties
 • 21e eeuw vaardigheden
 • Verantwoord afwegen
 • Visie op leren in de toekomst

De opleiding in zijn geheel sluiten wij af met een eindopdracht waarin de deelnemers hun visie en een plan van aanpak presenteren om van deze visie naar een visie van de school te komen.

nu offerte aanvragen
                         (geheel vrijblijvend)

De training individueel volgen? Bekijk het actuele aanbod