Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Leiding geven aan een PLG (Rotterdam)

datum : geen opgave

Plaats

Rotterdam

Tijd

09:00 t/m 16:00

Prijs

785,00 EUR
Nu boeken

Prijs per stuk

Deelnemersgegevens

Factuuradres

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van Bazalt zoals terug te vinden op www.bazalt.nl/algemenevoorwaarden *

Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn (persoons)gegevens voor het uitvoeren van de dienst waarvoor ik een aanvraag doe. *

Ik geef toestemming voor het gebruik van mijn e-mailadres voor e-mailingen en aanbiedingen.

* noodzakelijke informatie

Leidinggeven aan EU veranderprocessen

 
 
 
De essenties
  Zicht op wat een Professionele Leergemeenschap voor je school kan betekenen om het leren van leerlingen te versterken.
  Concreet aan de slag om je school te ontwikkelen naar een professionele leergemeenschap.
  Leren hoe je als leider van een PLG een PLG-proces aan kunt sturen. 

 Informeer naar de mogelijkheden!

 

Doelen en resultaat

In deze opleiding leelogo schoolleidersregister POr je:

 • wat een Professionele Leergemeenschap (PLG) is en relateer je dit aan de eigen visie op het professioneel leren van leraren.
 • hoe je een PLG in kunt richten voor duurzame verbeteringen gericht leren van de leerling, de leraar en het team.
 • hoe je processen binnen de PLG kunt leiden en sturing geeft aan een samenleercultuur, gericht op het leren van iedereen.
Inhoud en werkwijze

Uit nationaal en internationaal onderzoek blijkt de professionele leergemeenschap (PLG) een succesvolle methode is voor:

 • het focussen op het zo goed mogelijk laten leren van leerlingen;
 • het versterken van de ontwikkeling van lerarenteams.

De Amerikaanse expert op dit gebied Richard DuFour beschrijft een PLG als een cyclisch proces, waarin directeuren en leerkrachten gezamenlijk werken. De 3 grote ideeën van een PLG zijn:

 • Focus op leren: leren is het fundamentele doel van onze school en daarom willen wij alle praktijken en hun resultaat op het gebied van leren onderzoeken.
 • Focus op gezamenlijkheid: wij werken gezamenlijk om dit fundamentele doel te bereiken.
 • Focus op resultaat: wij onderzoeken onze effectiviteit op basis van de behaalde resultaten.

In het Actieplan Leraar 2020 is de doelstelling opgenomen dat scholen zich ontwikkelen naar een professionele leergemeenschap. In deze opleiding leer je hoe:

Inhouden

 • Wat is een professionele leergemeenschap
 • Leidinggeven aan een PLG
 • Een cultuur van samenwerking en collectieve verantwoordelijkheid
 • Stellen van doelen en veranderkennis
 • Waarom en hoe van data en actieonderzoek
 • PLG en Lessonstudy
 • Plannen en monitoren

Werkwijze

 • Korte presentaties
 • Reflectie en interactie over de inhouden
 • Verbindingen leggen met de eigen praktijk
 • Huiswerkopdrachten in de eigen situatie

Data en tijden:

Wordt gepland bij voldoende belangstelling

 

 

 

 Literatuur

de vijf essenties 1edruk webrgbcover plg leraren leren samenCooperatief vergaderengroeien als gespreksleiderstarten met plg web

 • DuFour, R. & Fullan, M. (2015). De vijf essenties van leiding geven aan een PLG. Vlissingen: Bazalt.
 • DuFour, R. & DuFour,R., Eaker,R. & Many,T. (2012). PLG: Leraren leren samen, Werken aan beter onderwijs in een professionele leergemeenschap. Vlissingen: Bazalt
 • Kagan,S., Kopmels, D. & Jaeger, B. de(2015). Coöperatief Vergaderen, Een complete aanpak voor actief vergaderen met betrokken deelnemers. Vlissingen: Bazalt
 • Garmston, R.J. & Zimmerman, D.P. (2015). Groeien als gespreksleider, Omgaan met lastige situaties in een vergadering, training en PLG. Vlissingen: Bazalt.
 • Bruggink, M. & Bruns, M. (2016). Starten met een Professionele LeerGemeenschap, PLG-Teams in het onderwijs. Vlissingen: Bazalt.

 

 “ Samen, onderzoekend werken aan de verbetering van het onderwijs is enorm stimulerend.” 

Deze opleiding wordt als formeel aanbod opgenomen in het Schoolleidersregister PO bij het deelthema ‘Professionele leergemeenschap’ (uit het thema Kennis- en kwaliteitsontwikkeling).