Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Voor scholen heeft prof. Hattie het trainingsprogramma Visible Learning Plus ontwikkeld.
De focus ligt op:

  • het leren van de leerling,
  • de impact van de leraar op het leren,
  • manier om de impact te vergroten,
  • continue verbetering door het evaluaren van het effect van het handelen van de leraar op de leerling.

Dit programma helpt u scherp te krijgen wat de impact is van uw onderwijs op het leren van leerlingen. U krijgt vele onderwerpen aangereikt waarmee u uw impact kunt vergroten. U kiest als school zelf de onderwerpen. De impactcyclus ondersteunt u bij het invoeren. Hoe meer mensen in uw organisatie actief en betrokken zijn, hoe groter de van dit programma.Visible Learning Plus wordt succesvol toegepast in 24 landen. Nu ook in Nederland en Vlaanderen: 16 door prof. Hattie geaccrediteerde trainers staan tot uw dienst.

Lees meer...

Een interactieve presentatie van 1,5 tot 3 uur (afhankelijk van jullie wensen) waarin we deelnemers kennis laten maken met formatieve assessment. Met voorbeelden en filmpjes. 

Lees meer...

√ Aan de slag met een van de belangrijkste factoren in het verhogen van de prestaties en in het aanleren van leervaardigheden waar leerlingen hun hele leven wat aan hebben.
√ Leren hoe je formatieve assessment op een succesvolle manier toepast in jouw klas.
√ Je gaat naar huis met veel tips, strategieen en voorbeelden uit de praktijk waar je gelijk mee aan de slag kan.

Lees meer...

De leraar krijgt tijdens de uitvoering van de les één tip van de coach die meteen in de praktijk gebracht kan worden. De leraar besluit uiteraard óf en op welk moment hij/zij de tip toepast. Het grote voordeel is dat de leraar op dat moment zelf het effect van de tip waarneemt. Door een optimale timing van de coach voegt de leraar de tip naadloos in binnen de les(fase).

Lees meer...

1 dagdeel achtergrondinformatie en twee rondes kijken in de klas.

Lees meer...

Een impact coach ondersteunt de schoolleider en leraren gedurende de impactcyclus, bij het verzamelen en analyseren van gegevens over de impact die ze hebben op het leren en het implementeren van goede voorbeelden. Wij kunnen een coach binnen uw organisatie opleiden en hem/haar ondersteunen met training, observatie en coaching.

Lees meer...

Om de implementatie van Leren zichtbaar maken-strategieën in uw hele school te ondersteunen, zijn de ‘kernmodules’ ontwikkeld. Ze kunnen de start van, een vervolg op of een verdieping van het Visible Learning Plus-programma zijn. En ze zijn ook los te volgen.

Lees meer...