Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Voor scholen heeft prof. Hattie het trainingsprogramma Visible Learning Plus ontwikkeld.
De focus ligt op:

 • het leren van de leerling,
 • de impact van de leraar op het leren,
 • manier om de impact te vergroten,
 • continue verbetering door het evaluaren van het effect van het handelen van de leraar op de leerling.

Dit programma helpt u scherp te krijgen wat de impact is van uw onderwijs op het leren van leerlingen. U krijgt vele onderwerpen aangereikt waarmee u uw impact kunt vergroten. U kiest als school zelf de onderwerpen. De impactcyclus ondersteunt u bij het invoeren. Hoe meer mensen in uw organisatie actief en betrokken zijn, hoe groter de van dit programma.Visible Learning Plus wordt succesvol toegepast in 24 landen. Nu ook in Nederland en Vlaanderen: 16 door prof. Hattie geaccrediteerde trainers staan tot uw dienst.

Impact logo 1 web 

Leren zichtbaar maken: de grondslag

op locatie:(max. 24 personen)

bij open inschrijving (minimaal 12 deelnemers)

exclusief werkmateriaal

 

In 1 dag geven we u inzicht in de research en besteden we aandacht aan twee belangrijke inzichten uit zijn werk en leren u die in uw praktijk toe te passen.

 • Feedback; er zijn veel manieren om feedback te geven. Hoe meer informatie het bevat over wat de leerling vervolgens kan doen, hoe eff ectiever de feedback is.
 • Leren zichtbaar maken; hoe kunt u het leren van uw leerling in beeld brengen en hoe betrekt u leerlingen bij wat ze gaan leren.

Het is ook een uitstekende basis voor verdere uitrol van dit programma en het betrekken van meer mensen binnen uw school.

Doelgroep
Leraren, intern begeleiders, coaches, schoolleiders en bestuurlijk medewerkers in kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs en MBO.

U kunt deze dag organiseren op uw locatie, met uw team of bestuur. U kunt ook deelnemen aan een georganiseerde bijeenkomst voor open inschrijving op een centrale locatie.


 

Impact logo 2 web

Bewijs in actie (veranderteam)

(prijs per veranderteam van 3-5 personen, min 4 veranderteams)

bij open inschrijving (minimaal 12 deelnemers)

exclusief werkmateriaal

 

Bent u klaar om de volgende stap te zetten? Zichtbaar maken wat er in uw klas / school / bestuur gebeurt?

Deze tweedaagse training is erop gericht om met uw veranderteam zelf in uw school aan de slag te gaan: u maakt samen een
onderwijsactieplan.

Dag 1
U maakt kennis met de onderzoeksinstrumenten waarmee u het leren op uw school zichtbaar kunt maken. Daarnaast gaat u aan
de slag met het maken van een plan van aanpak voor het in 6 tot 8 weken verzamelen van alle informatie die u nodig hebt voor de
analyse.

Dag 2 (na 2 tot 3 maanden)
U analyseert onder leiding van de trainers de door u verzamelde gegevens en trekt conclusies, zodat het veranderteam in uw school
leren zichtbaar maakt.
Samen stelt u een plan op voor vervolgacties op school- en groep-/klasniveau. U kunt hiermee zelf uw schoolontwikkeling vormgeven.

Tussen de twee trainingsdagen gaat u in uw school met het veranderteam -en lerarenteam- aan de slag. Om tot een optimaal resultaat
te komen is het van belang, dat het veranderteam bestaat uit de directeur en twee tot vier enthousiaste collega’s.

Doelgroep
Verander-/stuurteams (directie met collega’s die dit traject zullen aansturen, 2-5 personen)

U kunt ‘Bewijs in actie’ organiseren op uw locatie voor minimaal 4 veranderteams. U kunt ook deelnemen aan een georganiseerde bijeenkomst voor open inschrijving op een centrale locatie.


Impact logo 3 web

Leren zichtbaar maken voor leraren (lerarenteam)

(bij grote teams wordt -in overleg- met meerdere trainers gewerkt)

exclusief werkmateriaal

 

Wilt u uw hele team een rol even in deze schoolontwikkeling?

Voorbereiding

Deze tweedaagse training volgt na deelname aan ‘Leren zichtbaar maken: de grondslag’. We bouwen voort op die inhoud. Na in totaal 3 dagen training kan het team optimaal worden betrokken bij de uitvoering van het actieplan dat het veranderteam heeft opgesteld.

Centrale vraagstukken voor uw team na de grondslag zijn:

 • Is bij uw leerlingen het leren zichtbaar?
 • Is er sprake van leerwinst?
 • Boeken uw leerlingen vooruitgang en hoe weet u dat?

Met deze vragen gaat u op dag 1 van het tweedaagse programma ‘Leren zichtbaar maken voor leraren’ aan het werk.

Dag 1

 • Leraren/docenten krijgen de instrumenten en strategieën om deze essentiële vragen te beantwoorden, inclusief het berekenen van effectgroottes.
 • Ze ontwikkelen hun eigen impactcyclus om leren zichtbaar te maken en om dit vervolgens uit te voeren in hun klas (en school) tussen de eerste en tweede trainingsdag.

Dag 2 (na 2 tot 3 maanden)

Deelnemers gaan verder op de vraag: Bent u een geïnspireerde bevlogen leraar met impact? Heb ik een klaslokaal waarin leren zichtbaar wordt? 
Op dag twee ligt het accent op strategieën en middelen om het onderwijs in uw klas te versterken en het leren zichtbaar te maken in uw groep.

Doelgroep

leraren-/docententeams

 

nu offerte aanvragen
                (geheel vrijblijvend)

Bewaren

Bewaren

Bewaren