Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

De leraar krijgt tijdens de uitvoering van de les één tip van de coach die meteen in de praktijk gebracht kan worden. De leraar besluit uiteraard óf en op welk moment hij/zij de tip toepast. Het grote voordeel is dat de leraar op dat moment zelf het effect van de tip waarneemt. Door een optimale timing van de coach voegt de leraar de tip naadloos in binnen de les(fase).

De coach is maximaal 20 á 25 minuten in de groep. Deze vorm wordt vaak toegepast bij de implementatie van een (didactische) aanpak, waardoor de leraar meteen effect kan ervaren. Aan het einde van de dag is er met de gecoachte leraren een bijeenkomst van een uur, waarin we terugkijken naar wat er gedaan en geleerd, met algemene tips voor verbetering.

nu offerte aanvragen
                (geheel vrijblijvend)

Bewaren