Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Een impact coach ondersteunt de schoolleider en leraren gedurende de impactcyclus, bij het verzamelen en analyseren van gegevens over de impact die ze hebben op het leren en het implementeren van goede voorbeelden. Wij kunnen een coach binnen uw organisatie opleiden en hem/haar ondersteunen met training, observatie en coaching.

De opleiding bestaat uit 2 bijeenkomsten.

  •     Bijeenkomst 1
        De impact coaches leren strategieën en vaardigheden om het Leren zichtbaar maken programma in scholen te ondersteunen.
  •     Bijeenkomst 2
        De impact coaches ontwikkelen vaardigheden voor het voeren van ‘leergesprekken’ en klassenobservaties.

 

button Stuur mij vrijblijvend een offerte

Bewaren