Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Om de implementatie van Leren zichtbaar maken-strategieën in uw hele school te ondersteunen, zijn de ‘kernmodules’ ontwikkeld. Ze kunnen de start van, een vervolg op of een verdieping van het Visible Learning Plus-programma zijn. En ze zijn ook los te volgen.

Input voor leren en lesgeven verzamelen met SOLO Taxonomy

1 dag of 2 dagdelen

Er zijn veel manieren om informatie te verzamelen over wat leerlingen al weten en kunnen. Eén manier is toetsen. Als u de
groei van uw leerlingen wilt meten door effectgroottes te berekenen, dan heeft u betrouwbare toetsen nodig. In deze training
helpen we u met het ontwikkelen van toetsen die u vooraf en achteraf kunt afnemen. We gebruiken SOLO Taxomony daarbij
als raamwerk.

button Stuur mij vrijblijvend een offerte

Feedback maakt leren zichtbaar

1 dag of 2 dagdelen

In deze training kijken we gedetailleerd naar wat effectieve feedback is en hoe u met uw feedback de meeste impact heeft
op het leren van uw leerlingen. We betrekken hierbij ook de feedback die u van uw leerlingen krijgt. Hoe kan uw feedback
een positieve invloed hebben op de resultaten van uw leerlingen?

button Stuur mij vrijblijvend een offerte

Data gebruiken om uw impact te evalueren

1 dag of 2 dagdelen

Doorlopend bewijs verzamelen in uw klas, dit bewijs evalueren en omzetten naar acties, heeft een positieve invloed op de
groei van leerlingen in uw school. Blijf dit ook doen nadat u de tweedaagse training ‘Bewijs in actie’ heeft gevolgd.
In deze training ondersteunen we u om met actuele data uw plan voor het komende jaar te ontwerpen, en zo het leren voortdurend
te verbeteren.

button Stuur mij vrijblijvend een offerte

Zichtbaar lerende leerlingen creëren

1 dag of 2 dagdelen

Werken aan zichtbaar lerende leerlingen is belangrijk voor het toekomstige succes van de leerlingen én van de school. Deze
training leert u de 4 dimensies voor zichtbaar lerende leerlingen kennen en begrijpen. U leert wat u kunt doen om uw leerlingen
zichtbaar te laten leren.

button Stuur mij vrijblijvend een offerte

Bewaren

Bewaren