Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

KIJKlogo webKIJK! is het meest gebruikte systeem om de ontwikkeling van jonge kinderen te observeren, te registreren en te stimuleren op basisscholen en kinderopvang.
Ruim 30.500 leraren en pedagogisch medewerkers werken ermee.

 

Het is een werkwijze waarmee professionals in scholen en de kinderopvang:

 • de ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 8 jaar in kaart brengen,
 • een daarop afgestemd aanbod ontwerpen,
 • en monitoren wat het effect daarvan is op de ontwikkeling van de kinderen. 

Dat is geen voortdurende extra taak: 2 keer per jaar (bijvoorbeeld in januari en juli) wordt van elk kind een registratie gemaakt. In de periode ervoor wordt geobserveerd, genoteerd en gereflecteerd.

Het is een volledig digitaal systeem waarmee je - met je persoonlijke inlog - op elke plek kunt werken. Er zijn handleidingen bij en activiteitenboeken, waarvan je de praktische tips en klant-en-klare activiteiten direct kunt gebruiken.

KIJK! heeft op elk gewenst moment gegevens beschikbaar, klaar om uit te draaien wat je nodig hebt: een rapport per kind, een groepoverzicht, een groepsplan... 

KIJK! heeft modules voor:

 • KIJK! 0-4 jaar
 • KIJK! 0-7 jaar
 • KIJK! groep 1-2
 • KIJK! groep 3-4
 • KIJK! op Sociale Competentie voor alle groepen van de basisschool

button info KIJK Webbased

 

 

 

KIJK! biedt meer:

 • Extra functie Beredeneerd aanbod
  Hiermee maak je op basis van de registraties groepsoverzichten en groepsplannen, waarin de onderwijsbehoeften per kind duidelijk worden.
 • Extra functie Monitoring
  Een KIJK!-expert maakt grafieken en rapportages die de ontwikkeling en prestaties van leerlingen per school inzichtelijk maken (in volgende jaren kun je die ook zelf samenstellen).

 

Mensen die met KIJK! werken zijn soms blij verrast…

 • 'De observaties zijn ook een reflectiemiddel; wat betekent de observatie voor mijn handelen, attitude, aanbod?'
 • 'De kwaliteit van het aanbod in de groepen wordt hoger.'
 • ‘Ik heb meer inzicht in het effect van mijn handelen.’
 • 'KIJK! helpt een rijke leeromgeving te creëren en te zorgen voor goede spelbegeleiding.'
 • 'Het voeren van gesprekken met en het betrekken van ouders bij de ontwikkeling van hun kind wordt gemakkelijker omdat ik over degelijke gegevens beschik.'
 • ‘We kunnen goed een doorgaande lijn creëren tussen kinderopvang en basisonderwijs.’
 • 'Door alle beschikbare gegevens wordt HandelingsGericht Werken overzichtelijk en eenvoudiger.'

 

button gratis informatiepakket