Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

 

Pas wanneer leerlingen zich sociaal verbonden en veilig voelen in de klas, komen ze tot leren, zo wijst onderzoek uit (wat werkt op school, Robert Marzano, Bazalt uitgaven). De leraar kan door middel van aparte activiteiten de sfeer in de groep, en in de tafelgroepjes, nog verbeteren waardoor:

 • de onderlinge relaties tussen leerlingen verbeteren
 • er minder ordeverstoringen plaats vinden
 • leerlingen leren samenwerken
 • er meer plezier is in school!

 

De Scan Gedragsmanagement is een eenvoudig instrument, die 10 factoren in beeld brengt die van invloed zijn op het leerklimaat. Hoe deze factoren met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden wordt zichtbaar gemaakt. In de scan komen factoren op docentniveau, op leerlingenniveau en op schoolniveau aan bod. Het ‘schoolprofiel’ dat hieruit voortkomt, biedt u overzicht en geeft inzicht in wat voor u de juiste actiestappen zijn om een goed leerklimaat te realiseren. De scan is gebaseerd op het onderzoek van Robert Marzano en de werkwijzen van Spencer Kagan. Het invullen kost niet veel tijd.

Actiestappen

Onze ervaren adviseurs zullen u ondersteunen bij de analyse van de resultaten en bij het formuleren van actiestappen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Regels opstellen én handhaven, samen met je groep
 • Motiveren van leerlingen en betrokkenheid genereren
 • Werken aan verantwoordelijk gedrag
 • Betrokkenheid leraren
 • Werken aan de professionele cultuur
 • In gesprek met ouders
 • Individuele coaching

Aanbod

Voor elke actiestap kunnen wij u een aanbod doen. Het expertisegebied Gedragsmanagement van Bazalt biedt u een samenhangend aanbod op zowel sociaal, emotioneel als maatschappelijk leren.

Traject
  1. Gesprek om de huidige en gewenste situatie in kaart te brengen
  2. Teambijeenkomst toelichting Scan
  3. Gedragsmanagement
  4. Invullen van de scan door alle teamleden
  5. Gegevens weergegeven in Schoolprofiel
  6. Resultaat bespreken met directie/team
  7. Maatwerk: actieplan voor het huidige schooljaar
  8. Uitvoeren
  9. Evaluatie en borging

Kwaliteit bewaken

Het is aan te bevelen om jaarlijks, bijvoorbeeld na de herfstvakantie, te bekijken hoe de stand van zaken is en
welke factoren aandacht vragen. Hierbij is de PDCA-cirkel (plan-do-check-act) het uitgangspunt.

 

scangedragsmanagement figuur

 

 

 

 

Door gericht te werken aan sociale verbondenheid help je pesten en gedragsproblemen voor een belangrijk deel te voorkomen. Het is gericht op acceptatie en open staan voor wat anders is. En met een gezond sociaal klimaat in je klas en op school vergroot je je eigen werkplezier en dat van je leerlingen. 

Je verliest minder tijd door ordeverstoringen. 

Werken aan een veilig leerklimaat

We ontwikkelden een scan waarmee u 10 factoren in beeld brengt die van invloed zijn op het leerklimaat. De scan maakt zichtbaar hoe deze factoren met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden. Het 'schoolprofiel dat hieruit voorkomt, biedt u overzicht en geeft inzicht in wat voor u de juiste actiestappen zijn op te werken aan een veilig leerklimaat. 

We bieden verschillende mogelijkheden op het gebied van gedragsmanagement, zowel in boeken als in trainingen. 

button Scan gedragsmanagement
(Laat geheel vrijblijvend uw gegevens achter. Een van onze medewerkers neemt contact met u op.)