Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

3 essenties

√ Vaardiger worden in strategieën uit het model voor Effectief Lesgeven door doelgericht observeren bij collega’s 
√ In gesprek met collega’s over lesgeven om het eigen handelen aan te scherpen 
√ Een concrete activiteit als onderdeel van een Professionele Leergemeenschap (PLG)

Lees meer: Coaching: Focus op professie: Onderwijsronden

De essenties

√ Actie-onderzoek gericht op het leren van leerlingen optimaliseren.
√ Samen met collega’s lessen ontwerpen en verbeteren door reflectie.
√ Een concrete activiteit als onderdeel van een Professionele Leergemeenschap (PLG).

Lees meer: Coaching Focus op professie: Lessonstudy