Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

 Update juni 2020: Hoe werk je met KIJK! in Corona-tijd

In de afgelopen weken hebben we veel vragen van KIJK! gebruikers gekregen over hoe je met KIJK! kunt werken in een tijd waarin je de kinderen niet of nauwelijks ziet of spreekt. Daar willen we je graag een antwoord opgeven. Je leest het in het document dat je hieronder kunt downloaden.

pdfUpdate juni 2020: Werken met KIJK! in Corona-tijd

 


De essenties

√ Actie-onderzoek gericht op het leren van leerlingen optimaliseren.
√ Samen met collega’s lessen ontwerpen en verbeteren door reflectie.
√ Een concrete activiteit als onderdeel van een Professionele Leergemeenschap (PLG).

Doelgroep(en)

Leraren PO, VO, MBO

Deze ondersteuning vanuit Focus op Professie is het krachtigste na het volgen van een training of workshop of na zelfstudie gericht op een element uit het model voor Effectief Lesgeven.

Doelen/ resultaat

Meer kennis en vaardigheid te ontwikkelen bij de leraar om stapsgewijs en effectief een afgesproken strategie vanuit het model voor effectief lesgeven toe te passen in een les(fase).

Omvang

3 x 1,5 uur of op maat

Inhoud & Werkwijze

Bij lessonstudy ontwerpt een klein team van leraren onder leiding van de Bazalt-trainer gezamenlijk een zogenaamde onderzoeksles. Deze les wordt door één van de leraren gegeven en door de andere leraren geobserveerd (bijv. op basis van een filmopname). Deze reflectie wordt gebruikt om de onderzoeksles bij te stellen waarna de les opnieuw in de lespraktijk wordt getoetst. Bij lessonstudy draait het niet om het ontwerpen van een perfecte les, maar om het doen van onderzoek in de eigen lespraktijk. De lessonstudy wordt verzorgd door trainers van Bazalt die gecertificeerd zijn door Marzano Research USA.

Wij leiden ook coaches op binnen de school om zelf lessonstudy te verzorgen.

Literatuur Aanbevolen

De Kunst & Wetenschap van het lesgeven en De Reflectieve Leraar. 

SBU

5 uur (of obv op maat)

 

Wat is een Lessonstudy? Bekijk het filmpje.

<iframe width="854" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/twLdy5ewfy0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

nu offerte aanvragen
                (geheel vrijblijvend)