Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

 Update juni 2020: Hoe werk je met KIJK! in Corona-tijd

In de afgelopen weken hebben we veel vragen van KIJK! gebruikers gekregen over hoe je met KIJK! kunt werken in een tijd waarin je de kinderen niet of nauwelijks ziet of spreekt. Daar willen we je graag een antwoord opgeven. Je leest het in het document dat je hieronder kunt downloaden.

pdfUpdate juni 2020: Werken met KIJK! in Corona-tijd

 


3 essenties

√ Vaardiger worden in strategieën uit het model voor Effectief Lesgeven door doelgericht observeren bij collega’s 
√ In gesprek met collega’s over lesgeven om het eigen handelen aan te scherpen 
√ Een concrete activiteit als onderdeel van een Professionele Leergemeenschap (PLG)

Doelgroep(en)

leraren PO, VO, MBO

Deze ondersteuning vanuit Focus op Professie is het krachtigste na het volgen van een training of workshop of na zelfstudie gericht op een element uit het model voor Effectief Lesgeven.

Doelen/ resultaat

Meer kennis en vaardigheid ontwikkelen om stapsgewijs en effectief een afgesproken strategie vanuit het model voor effectief lesgeven toe te passen in een les(fase).

Omvang

op maat

Inhoud & Werkwijze

Bij Onderwijsronden gaat u met een aantal collega’s onder leiding van de Bazalt-trainer bij elkaar ‘de kunst afkijken’. U werkt met een kleine groep collega’s aan het verbeteren van een onderwijsstrategie. Dit kan in een of meerdere rondes afhankelijk van de focus van de onderwijsronde. Deze onderwijsrondes kunnen ook plaatsvinden op een andere school. Iedere onderwijsronde wordt nabesproken aan de hand van een vast aantal reflectie- en bespreekpunten. De primaire focus van Onderwijsronden is reflectie: de observatoren vergelijken hun praktijk met de geobserveerde praktijk. De Onderwijsronden worden begeleid door trainers van Bazalt die gecertificeerd zijn door Marzano Research USA.

Wij leiden ook coaches op binnen de school om zelf Onderwijsronden te verzorgen.

Literatuur

Aanbevolen: De Kunst & Wetenschap van het lesgeven en De Reflectieve Leraar.

nu offerte aanvragen
                (geheel vrijblijvend)