Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Met de module Beredeneerd Aanbod 2.0 kun je op basis van de registraties die je maakte in KIJK! Webbased een groepsoverzicht en een groeps- of themaplan maken. Dit kan voor de 0-4 jarigen én het kan voor de kinderen in groep 1 en 2. Deze module helpt je bij het nóg beter realiseren van een goed doordacht aanbod voor de kinderen in jouw groep.

Deze functionaliteiten zijn onderdeel van een aparte module; KIJK! Beredeneerd aanbod 2.0. Deze module kost 69 euro per kalenderjaar

Doelgericht en aansluiten bij ontwikkeling

De module KIJK! Beredeneerd Aanbod gaat over hoe je goed onderwijsaanbod realiseert dat enerzijds doelgericht is en anderzijds goed aansluit bij de ontwikkeling van de kinderen in je groep. Dat betekent een rijk aanbod waarin kinderen van verschillende (ontwikkelings)leeftijden optimale kansen krijgen zich te ontwikkelen op een manier die bij hen past: spelend!
Dát rijke basis- of groepsaanbod is ons uitgangspunt en is nu ook onderdeel van deze module. Als het gaat over zicht krijgen op de ontwikkeling van de kinderen van je groep en van je groep als geheel, dan is het KIJK! groepsrapport (van je laatste registratie) het uitgangspunt. Daarom vind je in deze module een onderdeel waarbij je het groepsrapport analyseert en op die manier direct werkt aan een goed groepsoverzicht. We zien het groepsoverzicht als de ‘handleiding van de kinderen’ waarin je op basis van je registratie, aangeeft hoe de kinderen in jouw groep zich het best ontwikkelen.

Wil je nog iets meer achtergrond over op deze manier werken aan een goed basisaanbod/groepsaanbod, dan adviseren we je het boek Minder onderwijzen, meer leren te lezen!  Minder onderwijzen meer leren web

Een goed boek over hoe je handelingsgericht kunt werken zonder een overdosis aan plannen! Een goed boek voor iedereen die met (jonge) kinderen werkt! 


Wil je graag alle ins en outs weten van deze module? Probeer de module dan eens uit! Breid je huidige abonnement tijdelijk uit met deze module en bekijk of dit ook een handige werkwijze is voor jouw groep/school/locatie.

Wil je er optimaal mee kunnen werken? Vraag dan eens naar de mogelijkheden van een (korte) scholing hierbij. Neem contact op via 

Wat kun je met deze module?

  • In de module Beredeneerd Aanbod 2.0 kun je nu aangeven welke doelen je standaard aanbiedt in je groepsaanbod/basisaanbod en hoe je daar aan werkt.
  • Je groepsrapport is de basis voor het groepsoverzicht. Je analyseert het groepsrapport in de module. Scores en opmerkingen uit je registraties worden direct meegenomen naar je groepsoverzicht, geclusterd per domein.
  • Je werkt nu met groepsdoelen (in plaats van doelen per kind) en je hebt daarbij de mogelijkheid aan te geven hoe je voor enkele kinderen specifiek aan doelen werkt.
  • Doelen neem je op in een groepsplan (voor een half jaar) of een themaplan (voor een kortere periode).
  • Je groepsplan of themaplan kun je printen: doelen zijn per domein geclusterd. Ieder domein op een nieuw blad.

Goede ontwikkelingsstimulerende activiteiten kiezen?

De doelen in de module Beredeneerd Aanbod zijn de SLO doelen, gekoppeld aan de ontwikkelingslijnen van KIJK!
Je kent de doelen vast ook al uit Kijk Kies Doe? In deze uitgaven staan naast de mijlpalen en de ontwikkelingslijnen ook de leerlijnen met de tussendoelen! Bij de doelen staan bovendien ook kwalitatief goede activiteiten.
Ken je deze uitgaven nog niet? Dan kun je een KIJK!je nemen: download gratis een aantal activiteiten.   

 

Handleiding module Beredeneerd aanbod

Download hieronder de handleiding voor het werken met de module:

pdfHandleiding-Beredeneerd-Aanbod-augustus-2018.pdf1.16 MB

 

 

 

Bewaren

Bewaren