Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

 

Voor wie is KIJK! 0-7


De module KIJK! 0-7 jarigen is vooral interessant voor:
  • het volgen van de ontwikkeling van kinderen die deelnemen aan een VVE programma; bij overgang van de voorschool naar de basisschool heeft de leraar de beschikking over alle geregistreerde ontwikkelingsgegevens van het kind én kan op dezelfde lijnen verder met registreren. Een doorgaande lijn is voor deze groep kinderen extra belangrijk.
  • het registreren van de ontwikkeling van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of – achterstand (op één of meer ontwikkelingsgebieden). Je kunt als pedagogisch medewerker namelijk ook de ontwikkeling registreren na het 4e jaar, en als leraar in de basisschool vóór het 4e jaar.

Werk je met kinderen in 1 van de 2 hierboven genoemde groepen, dan biedt het werken met KIJK! 0-7 voordelen ten opzichte van het werken met KIJK! voor 0-4 jaar en KIJK! voor groep 1-2. Je kunt namelijk doorgaan met het registreren van de ontwikkeling.

Ook vanuit het oogpunt van monitoring van het VVE-beleid en de rapportage daarover biedt KIJK! 0-7 voordelen; de ontwikkeling van elk kind en van de groep is voor de VVE-perioden in 1 overzicht weer te geven. Met de extra functionaliteit monitoring op school-/organisatieniveau en de module monitoring op bestuurs-/gemeenteniveau kan een rapportage worden gemaakt om het VVE-beleid te monitoren.

Als we in twee systemen werken (peuters 0-7 en school in 0-7) hoe komen kinderen dan van de peuter naar de school?

Antwoord: zoals je dat tot op heden gewend bent, via de verhuisoptie. Met dat verschil dat het kind vroeger wel ‘digitaal’ binnen kwam met het rapport van de laatste registratie in de module 0-4 maar dat je op die registratie niet verder kon registreren. Je moest de beginsituatie van het kind opnieuw instellen. (dus een kind dat op 3;6 jarige leeftijd scoort qua ontwikkeling, moest je eerst opnieuw op die leeftijd inschalen om vervolgens verder te kunnen registreren. Nu komt het kind in de groep (die je kiest) en kan de leraar direct zien waar het kind gebleven is en daar ook op verder registreren.


Nog vragen over KIJK! 0-7? Neem dan contact op met Bazalt Educatieve Uitgaven: 088 5570500 of