Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Besturen en gemeenten hebben in toenemende mate de behoefte en ook de verplichting om de ontwikkeling van kinderen en het effect van het aanbod te monitoren. Bijvoorbeeld in het kader van VVE-beleid of opbrengstgericht werken. KIJK! Monitoring biedt die mogelijkheid, wanneer voor het observeren en registreren van de ontwikkeling van jonge kinderen (0 tot 8 jaar) gebruik wordt gemaakt van het webbased registratie-instrument van KIJK!.

Kenmerken van KIJK! Monitoring

 • De privacy van kindgegevens is gewaarborgd.
 • Als leraren en pedagogisch medewerkers al werken met KIJK!, kost het hen geen extra inspanning.
 • De digitale module levert op elk gewenst moment de gegevens op. Je verwerkt deze in de Monitor-raportage.
 • Webbased, dus altijd up-tot-date.

Wat kun je er mee

 • jouw beleid evalueren op school/locatie en organisatie/bestuursniveau.
 • jouw beleid/aanbod voor jonge kinderen evalueren. KIJK! Monitoring geeft je inzicht in:
  • De verschillen in ontwikkeling per groep.
  • De verschillen in ontwikkeling per locatie/school.
  • De verschillen tussen locaties/scholen.
  • De ontwikkeling per domein, bijvoorbeeld taal. 
  • De verschillen tussen de opeenvolgende jaren (trend). 
 • Gebruiken als basis voor reflectie binnen het team.
 • Verantwoording van het beleid. 

De module Monitoring brengt ontwikkeling van kinderen in beeld, om beleid te evalueren en bij te stellen voor kinderopvanglocaties, voorscholen, scholen, besturen en gemeenten.

Het bijzondere daarvan is dat dit zonder verhoging van de werklast van leraren en pedagogisch medewerkers kan verlopen: zij hoeven hiervoor geen nieuwe gegevens in te voeren. Er wordt namelijk gewerkt met de gegevens die men bij bedoeld gebruik van KIJK! reeds beschikbaar heeft. KIJK! is zo ingericht dat hiermee naar diverse rapportages kunnen worden opgesteld.

Met KIJK! Monitoring kun je de resultaten en ontwikkeling vergelijken van groepen onderling per domein (bijvoorbeeld taal) en resultaten over meerdere jaren. Een uitstekende basis om het  cyclisch werken te ondersteunen op het niveau van:

De school of kinderopvanglocatie

Intern begeleiders, kwaliteitsmedewerkers, leraren en hun leidinggevenden kunnen verschillende groepen met elkaar vergelijken. Groepen van hetzelfde jaar en groepen van eerdere jaren. Je kunt ook verschillende domeinen met elkaar vergelijken. Door te reflecteren op het aanbod, de rol van de pedagogisch medewerker/leraar en de ontwikkeling, kun je verbanden leggen en het aanbod gericht verbeteren.

De module is een optioneel onderdeel van KIJK! webbased. Om van dit instrument gebruik te maken, kunt je je abonnement uitbreiden. Een analyse van de gegevens, het leren werken met de monitor, een monitorrapportage voor je eigen locatie en een advies van een KIJK! expert is onderdeel van het werken met KIJK! Monitoring.

Wil je contact met een KIJK!-expert over deze dienstverlening: Liesbeth van Waas, e. , t. 088-5570570
Voor regio Den Haag neem je contact op met: Anne van der Gaag, e. , tel.nummer 070-4482930
Voor regio Zeeland en regio West-Brabant neem je contact op met: Jenny de Vos, e. , t. 0118-480810 

het bestuur/organisatie


Je kunt de ontwikkeling van kinderen verschillende scholen/locaties onderling vergelijken, het effect van verschillende interventies en het beleid evalueren. Het past in een professionele cultuur om van en met elkaar te leren: het analyseren en vergelijken van data, reflecteren en kwaliteiten herkennen en met elkaar delen.

KIJK! Monitoring geeft de bestuurder  en managers een aparte applicatie waarin de gegevens van de verschillende kinderopvanglocaties of scholen op overzichtelijke wijze bij elkaar worden gebracht. Je kunt verschillende grafieken genereren. De interpretatie van de monitor en een advies van een KIJK! expert is onderdeel van het aanbod. Het volgende jaar is deze dienstverlening optioneel. 

Wil je dat wij de rapportage – jaarlijks - voor jouw bestuur/organisatie maken?  Ook dát kan.
Vraag naar de mogelijkheden.

Wil je contact met een KIJK!-expert over deze dienstverlening: Liesbeth van Waas, e. , t. 088-5570570
Voor regio Den Haag neem je contact op met: Anne van der Gaag, e. , tel.nummer 070-4482930
Voor regio Zeeland en regio West-Brabant neem je contact op met: Jenny de Vos, e. , t. 0118-480810

de gemeente


Met KIJK! Monitoring voor gemeenten is het mogelijk om gegevens van verschillende peuterspeelzalen, voorscholen en basisscholen samen te voegen om zo een overzicht te genereren. We kunnen rapportages maken op basis waarvan je:

  • beleidskeuzes en investeringen kunt evalueren
  • resultaatafspraken kunt maken met betrokkenen
  • een analyse kunt maken van het effect van interventies

Wilt je contact met een KIJK!-expert over deze dienstverlening: Liesbeth van Waas, e. , t. 088-5570570
Voor regio Den Haag neem je contact op met: Anne van der Gaag, e. , tel.nummer 070-4482930
Voor regio Zeeland en regio West-Brabant neem je contact op met: Jenny de Vos, e. , t. 0118-480810

Uw investering

Onderdeel van KIJK! Monitoring is*:

 • het samenstellen van de rapportage voor je school/organisatie
 • interpretatie van gegevens en een analysegesprek door een adviseur, inclusief rapportagemodel;
 • het leren werken met de monitor;
 • zelf rapportages leren analyseren en leren het samenvattende rapportsamen te stellen;
 • optioneel; een bespreking op het niveau van het team, management of directie.

We maken graag een offerte op basis van uw wensen.

* Dit is eenmalig bij het in gebruik nemen van de monitor. De daarop volgende jaren kun je zelf rapportages samenstellen. Je kunt dan zelf bepalen of je hierbij gebruik wilt maken van onze expertise. 

Abonnement voor het gebruik van de digitale module

 • Voor scholen en kinderopvanglocaties:
  Uitbreiding van het KIJK! abonnement met de module 'monitoring': 59 euro per kalenderjaar (ongeacht het aantal leerlingen).
 • Voor bestuur/organisatieniveau:
  Een abonnement op www.kijkmonitoring.nl kost per jaar 365 euro en 16 euro per locatie.
 • Voor gemeenteniveau: 
  De module op gemeenteniveau kost per jaar 470 euro en 10 euro per school/locatie

 

button gratis KIJK Monitoring folder

Voorbeelden van grafieken uit de Monitoring rapportage

Trendanalyse leerjaren    Trendanalyse kinderen