Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Spelkriebels in groep 3 (Den Bosch)

3mrt 2020

Plaats

Den Bosch

Datum

mrt 3, 2020
apr 7, 2020
mei 12, 2020

Tijd

15:30 t/m 18:30

Prijs

435,00 EUR
Nu boeken

Prijs per stuk

Deelnemersgegevens

Factuuradres

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van Bazalt zoals terug te vinden op www.bazalt.nl/algemenevoorwaarden *

Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn (persoons)gegevens voor het uitvoeren van de dienst waarvoor ik een aanvraag doe. *

Ik geef toestemming voor het gebruik van mijn e-mailadres voor e-mailingen en aanbiedingen.

* noodzakelijke informatie

 Kleuters 2
Een soepele overgang van groep 2 naar groep 3
Essenties

√ Voortbouwen op de sterke aspecten van het kleuteronderwijs
√ Creëren van meer ruimte voor differentiatie en thematisch werken
√ Balans vinden tussen de (strakke) programmatische aanpak en de onderwijsbehoefte van het jonge kind

In de overgang van groep 2 naar groep 3 verandert er veel in de dagelijkse schoolroutine. Van het ene op het andere moment leren kinderen achter een eigen tafeltje rekenen, schrijven en lezen. De kinderen in groep 3 missen vaak het spelen met concrete materialen, hun bewegingsvrijheid en het spelen in de hoeken. Wil jij als leraar van groep 3 beter aansluiting vinden bij hun specifieke (spel)behoeften en ontwikkeling? En wil je met jouw collega’s van de kleuterklassen een goede doorstroom realiseren? Bazalt kan jou en het onderbouwteam ondersteunen bij het inrichten van betekenisvol, gedifferentieerd en spelenderwijs onderwijs in groep 3.

Veel leraren in de groepen 1, 2, 3 hebben de behoefte om in hun onderwijs een betere doorgaande lijn te realiseren en het onderwijs in groep 3 meer aan te laten sluiten bij het leren zoals dat in de groepen 1 en 2 gebeurt. Onze trainers kunnen ondersteunen bij het creëren van een schoolvisie op leren in groep 3 en het implementeren van een meer gedifferentieerd en betekenisvol aanbod in groep 3. Door de inzet van spel, thematisch werken, verschillende werkvormen en concrete materialen sluit het onderwijs in groep 3 beter aan op het onderwijs in de groepen 1 en 2. Daarbij laten we de methode niet los. We gaan op zoek naar een balans tussen de (strakke) programmatische aanpak en de onderwijsbehoefte van het jonge kind.

Uitgangspunten
  • Voortbouwen op de sterke aspecten van het kleuteronderwijs.
  • Creëren van meer ruimte voor differentiatie en thematisch werken.
  • Een balans vinden tussen de (strakke) programmatische aanpak en de onderwijsbehoefte van het jonge kind.
  • Taal-, lees- en schrijfdoelen in spel vertalen naar betekenis volle activiteiten.
  • Werken in (mobiele) hoeken.
  • Inzetten van aansprekende werkvormen en concrete materialen.
  • Stimuleren van een onderzoekende en nieuwsgierige houding.
Scholing

Deze scholing bestaat uit 3 bijeenkomsten van 3 uur waarin we praktisch aan de slag gaan met werkvormen en thema’s uitwerken die direct inzetbaar zijn in groep 3. Daarnaast is er een coachingsronde per groep mogelijk voor verdere verdieping en ondersteuning bij de praktische vertaalslag.

Spelkriebels in groep 3 realiseren vraagt draagvlak en is een veranderproces binnen de school waar meer mensen bij betrokken zijn. Behalve de leraren van groep 3 sluiten ook de leraren van de groepen 1 en 2 aan om vanuit hun kleuterexpertise bij te dragen aan het realiseren van een goede doorgaande lijn. De intern begeleider(s) en/of de directie neemt deel vanuit haar rol om dit veranderproces te integreren in de procedures binnen de school.

Inhoud

De 3 bijeenkomsten zien er als volgt uit:

  1. We laten zien hoe de ontwikkeling verloopt van een kleuter naar een ‘schoolkind’ en hoe de leerhouding verandert. We staan ook stil bij het belang van deze kennis. We gaan in op de kracht van het kleuteronderwijs en hoe we deze sterke aspecten kunnen benutten in groep 3. Ook inventariseren we de huidige speelleeromgeving en materialen in groep 3. De trainer laat voorbeelden ter inspiratie zien.
  2. We gaan in op het betekenisvol en thematisch werken. We kijken hoe we functionele taal- lees-, schrijf- en spelacti­viteiten bij de thema’s kunnen inzetten en hoe we kunnen werken met (mobiele) hoeken. Verder gaan we in op werken met onderzoeksvragen.
  3. We gaan praktisch aan de slag met het uitwerken van een eerste thema. Er komen werkvormen aan bod, die helpen om goed te kunnen differentiëren. We gaan na welke doelen we centraal zetten en hoe we deze doelen vertalen naar de speelleeromgeving. Ook kijken we welke concrete materialen we hierbij functioneel kunnen inzetten.