Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Leraar / Docent

Agenda

Sorteer op : Activiteitstitel | Begin
geen opgave

e-module De Kunst & Wetenschap van het Lesgeven

elearning 200x200
De essenties
  • Kennismaken met onderwijsstrategieën voor goed didactisch en pedagogisch handelen, klassenmanagement en het afstemmen van het onderwijsaanbod op de leerlingen in je klas
  • Kennismaken met een model effectief lesgeven
  • Je handelen verfijnen met strategieën die een positief effect hebben op het leren van leerlingen 

» meer
geen opgave

e-module Reflectieve Leraar

elearning 200x200

De essenties

  • Ontdekken hoe je door reflectie kunt werken aan de ontwikkeling van je eigen vaardigheid
  • Kennismaken met de wijze waarop je vorm kunt geven aan reflectie in je dagelijkse werk
  • Een concrete werkwijze om je te ontwikkelen tot een steeds betere leraar

» meer
12aug 2020

Kleuterwijs - Startklaar voor de kleutergroep (Zwolle)

Kleuters 2

 

De essenties

√ Een stevige basis voor alle leraren die voor het eerst gaan werken met kleuters
√ Een kans om samen met anderen ervaringen op dit gebied uit te wisselen
√ Sterk gericht op de praktijk, direct voorbereiden op jouw start bij de kleuters


» meer
17aug 2020

Kleuterwijs - Startklaar voor de kleutergroep (Vlissingen)

Kleuters 2

 

De essenties

√ Een stevige basis voor alle leraren die voor het eerst gaan werken met kleuters
√ Een kans om samen met anderen ervaringen op dit gebied uit te wisselen
√ Sterk gericht op de praktijk, direct voorbereiden op jouw start bij de kleuters


» meer
18aug 2020

Kleuterwijs - Startklaar voor de kleutergroep (Den Bosch)

Kleuters 2

 

De essenties

√ Een stevige basis voor alle leraren die voor het eerst gaan werken met kleuters
√ Een kans om samen met anderen ervaringen op dit gebied uit te wisselen
√ Sterk gericht op de praktijk, direct voorbereiden op jouw start bij de kleuters


» meer
25aug 2020

Kleuterwijs - Startklaar voor de kleutergroep (Den Haag)

Kleuters 2

 

De essenties

√ Een stevige basis voor alle leraren die voor het eerst gaan werken met kleuters
√ Een kans om samen met anderen ervaringen op dit gebied uit te wisselen
√ Sterk gericht op de praktijk, direct voorbereiden op jouw start bij de kleuters


» meer
2sept 2020

Kagan Cooperatief Leren voor Jonkies

RoundRobin Kindergartners CLR 002

De essenties
  • Je leert hoe je didactische structuren opbouwt om jonge kinderen stapsgewijs vertrouwd te maken met de Coöperatieve structuren
  • Je leert en ervaart didactische structuren die inzetbaar zijn in de hele groep, kleine kring en bij de speelwerk-les.
  • Je krijgt inzicht in hoe je Coöperatief leren nog beter kunt afstemmen en integreren in het beredeneerd onderwijsaanbod voor jonge kinderen. 

 


» meer
7sept 2020

KIJK! 0-4/0-7/1-2 de Basis (Utrecht)

KIJK Logo 200x200
De essenties

√ Goed kunnen werken met KIJK! na vier dagdelen scholing.
√ Tussen bijeenkomsten zelf aan de slag gaan met het geleerde.
√ Tijdens bijeenkomsten terugkijken naar de ervaringen.


» meer
15sept 2020

KIJK! Beredeneerd aanbod: beknopte training (Den Bosch)

KIJK Logo 200x200
De essenties

√ Je maakt kennis met de module Beredeneerd Aanbod waarmee je de KIJK! registratie direct koppelt aan het groepsoverzicht én doelgericht vervolgaanbod.
√ Je maakt kennis met het samenstellen van een groepsaanbod gebaseerd op doelen.
√ Je denkt na over hoe jij aan de slag zou kunnen gaan met deze module én wat je daarvoor nog nodig hebt.


» meer
17sept 2020

Flitsbezoek (Rotterdam)

Flitsbezoek
De essenties

Op de hoogte zijn van de dingen die spelen op uw school en in de klassen.
 Leraren kansen bieden om nóg beter te worden in hun vak.
 Ervaren hoe u vulling kunt geven aan uw rol als onderwijskundig leider.


» meer