Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Met ons trainingsaanbod op locatie bieden we trainingen, programma's en trajecten die we geheel naar jouw behoefte kunnen samenstellen. Wij stemmen af op jouw situatie en zorgen ervoor dat doelstellingen ook daadwerkelijk worden behaald.


Een soepele overgang van groep 2 naar groep 3
Essenties

√ Voortbouwen op de sterke aspecten van het kleuteronderwijs
√ Creëren van meer ruimte voor differentiatie en thematisch werken
√ Balans vinden tussen de (strakke) programmatische aanpak en de onderwijsbehoefte van het jonge kind

Lees meer...

De essenties

√ Basisgegevens: hoe zat het ook al weer? Hoe observeer je basiskenmerken? Betrokkenheid? En wat registreer je?

√ Wat zijn goede observaties en hoe verwerk ik die in KIJK! Webbased?

√ Hoe lees ik het groepsrapport en wat doe ik met alle witte vakjes?

Lees meer...

De essenties

√ Goed kunnen werken met KIJK! 

√ Tussen bijeenkomsten zelf aan de slag met het geleerde

√ Tijdens bijeenkomsten terugkijken naar de ervaringen

Lees meer...

De essenties

√ Leren werken met de module Beredeneerd aanbod

√ Groepsoverzichten en groepsplannen maken op basis van jouw KIJK! registratie; 

√ Kijk Kies Doe optimaal inzetten; 

Lees meer...

Kenmerken
  • Weten hoe executieve functies, zoals impulsen beheersen, rationele beslissingen nemen en focus, bepalend zijn voor het lerende jonge kind.
  • De koppeling kunnen maken tussen de ontwikkelingslijnen uit het leerling volgsysteem KIJK! en de executieve functies.
  • Door gerichte observaties ben je in staat om nog beter vorm te geven aan de leervoorwaarden voor het jonge kind. 

Lees meer...

Kenmerken
  • We nemen u mee in het heel precies observeren en registreren in KIJK!
  • Leren in uw eigen groepspraktijk
  • Tips en adviezen

Coaching op de werkvloer.  

Lees meer...

Kenmerken

√ Als verdieping op wat in de training KIJK! De Basis is aangeboden

√ Praktische ervaring opdoen

√ Tips en foefjes voor het werken met KIJK! webbased registratie

Aan de slag met het KIJK! webbased registratie-instrument.

Lees meer...

De essenties

√ Het aanwakkeren van de onderzoekende, nieuwsgierige houding door samen uitdagende materialen te verkennen die je direct in de groep kunt gebruiken.

√ Het jonge kind laten leren vanuit verwondering en door actieve betrokkenheid op de wereld om hen heen.

√ Veel inspiratie, praktijkvoorbeelden en tools om dit direct toe te kunnen passen in de kleutergroep.

Lees meer...

De essenties

√ In één dagdeel de essenties van goed kleuteronderwijs voor ogen

√ Zicht op de specifieke wijze waarop jonge kinderen spelenderwijs leren

√ De betekenis van 'betrokkenheid' voor het aanbod en de rol van de leraar /pedagogisch medewerker

Lees meer...

De essenties

√ Gedegen kennis over de ontwikkelingslijn Logisch Denken bij het jonge kind

√ Praktische ideeën voor in de klas

√ Spelenderwijs de ontwikkeling van Logisch Denken stimuleren

Lees meer...

Pagina 1 van 2