Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Kenmerken
  • Weten hoe executieve functies, zoals impulsen beheersen, rationele beslissingen nemen en focus, bepalend zijn voor het lerende jonge kind.
  • De koppeling kunnen maken tussen de ontwikkelingslijnen uit het leerling volgsysteem KIJK! en de executieve functies.
  • Door gerichte observaties ben je in staat om nog beter vorm te geven aan de leervoorwaarden voor het jonge kind. 
Omvang

3 dagdelen

Aantal deelnemers

max. 20

 Doelgroep

Leraren, intern begeleiders, pedagogisch medewerkers, onderbouwcoördinatoren die met KIJK! werken

Benodigdheden

Een abonnement op KIJK! webbased registratie

 

nu offerte aanvragen 
                (geheel vrijblijvend)

Bewaren