Voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

De essenties

√ In één dagdeel de essenties van goed kleuteronderwijs voor ogen

√ Zicht op de specifieke wijze waarop jonge kinderen spelenderwijs leren

√ De betekenis van 'betrokkenheid' voor het aanbod en de rol van de leraar /pedagogisch medewerker

Omvang

1 dagdeel

Aantal deelnemers

max. 20

Doelgroep

Leraren, intern begeleiders, pedagogisch medewerkers, onderbouwcoördinatoren 

 

nu offerte aanvragen 
                (geheel vrijblijvend)

Bewaren